ČSR - rok 1968

 • 1963 tajomníkom ÚV KSS sa stal Alexander Dubček – kritika komunistického vedenia, prvé prejavy nesúhlasu
 • v apríli zjazd Zväzu slovenských spisovateľov – spisovatelia na čele s L. Novomeským kritizovali spôsob vládnutia KSČ, výsledkom bolo odvolanie Bacílka, Husák bol prepustený z väzenia
 • III. zjazd slovenských spisovateľov – Novomeský obhajoval popraveného Clementisa
 • I. zjazd slovenských novinárov
 • jún 1967 – IV. zjazd Zväzu slovenských spisovateľov – Ivan Klíma, Milan Kundera, Pavel Kohout, Václav Havel- požodavovali demokraciu a preto boli vylúčení zo strany nemohli písať, mnohí z nich emigrovali
 • prezident Antonín Novotný navštívil Slovensko v auguste 1967
 • Slovákov nemal príliš v láske, odmietol sa zúčastniť na kladení vencov na Národnom cintoríne…
 • členov Matice slovenskej označil za nacionalistov, lebo sa zaujímajú o zahraničných Slovákov
 • na zasadnutí ÚV KSČ sa otvorene začali kritizovať jeho metódy, tu vystúpil Alexander Dubček, Novotný ho však obvinil z buržoázneho nacionalizmu
 • Novotný dokonca požiadal o pomoc generálneho tajomníka ÚV KS Sovietskeho zväzu Leonida Brežneva, ten to však vyhlásil za vnútornú záležitosť ČS
 • nespokojnosť s Novotného riadením sa prejavila aj na verejnosti
 • 1968 na zasadnutí ÚV KSČ odvolali Novotného (ale len z funkcie tajomníka) a dosadili zástancu reforiem Dubčeka – začína Pražská jar
 • Antonín Novotný sa 22. Marca 1968 vzdal funkcie prezidenta
  • Prezidentom sa stáva Ludvik Svoboda
  • Predseda vlády Oldřich Černík
  • Predseda Národného zhromaždenia Josef Smrkovský
  • Tajomníkom KSS sa stal Vasil Biľak
 • apríl 1968 prijatý Akčný program
 • pripúšťal demokratizáciu KSČ
 • základné občianske práva
 • federalizácia
 • povolenie súkromného vlastníctva
 • zápas medzi umiernenými a radikálnymi komunistami však stále pokračoval
 • došlo k uvoľneniu – v literatúre, cenzúra, náboženská sloboda, obnovila sa činnosť Matice
 • vznikali protikomunistické organizácie Klub 231 – osoby odsúdené za politické zločiny (231 je paragraf podľa kt. boli súdení) KAN- klub angažovaných Nestraníkov
 • tieto demokratické kroky v ČS sa nepáčili Sovietskemu zväzu
 • v máji rokovali krajiny Varšavskej zmluvy v Moskve
 • uskutočnili vojenské cvičenie na čs území, čo bolo pohrozením pre ČS
 • Brežnevova doktrína – socialistické vymoženosti musí chrániť celá Varšavská zmluva
 • 20.-21. Augusta 1968 – intervencia – prekročili vojská Varšavskej zmluvy (ZSSR, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko a NDR) hranice ČS – išlo o najväčšiu ozbrojenú akciu v Európe od čias skončenia 2. svetovej vojny
 • proti intervencii sa postavila celá verejnosť, aj ÚV KSČ
 • Dubček, Smrkovský, Černík boli zatknutí a internovaní do Moskvy
 • 26. Augusta bola nútená ísť do Moskvy delegácia na čele s prezidentom L. Svobodom a podpísať Moskovský protokol (diktát zo strany ZSSR)
 • zrušili sa výsledky XIV. mimoriadneho zjazdu a mala sa uskutočniť „normalizácia“
 • mali sa prepustiť osoby, kt. nepodporovali „vedúcu úlohu robotníckej triedy a KSČ“
 • ľudia, kt. sa podieľali na potlačení „kontrarevolúcie“ nesmeli byť z funkcií prepustení
 • Husák bol predstaviteľ „realistov“- ochotný podriadiť sa diktátu Moskvy, preto bol nahradená Dubčekom a stal sa tajomníkom ÚV KSČ
 • Národné zhromaždenie prijalo zákon o dočasnom pobyte sovietskych vojsk – na území ČSSR sa malo nachádzať asi 75000 vojakov
 • nastáva nová éra – normalizácia

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.