Slovensko 1945-1948

 • slovenský domáci odboj sa usiloval o vytvorenie Československa s rovnoprávnym postavením slovenského národa
 • Beneš uvažoval len o jedinom československom národe
 • v KVP sa uzákonila nakoniec existencia dvoch rovnoprávnych národov a tým sa uznal slovenský národ
 • problém bol v tom že SNR mohla jednať v otázkach slovenského národa, ale stále tu bol centralizmus, pretože o celom štáte rozhodovali hlavne prezident a ústredná vláda

TRI PRAŽSKÉ DOHODY

PRVÁ PRAŽSKÁ DOHODA

 • 2. Jún 1945
 • SNR mohla naďalej rozhodovať o personálnych otázkach na území Slovenska
 • schvaľovala prezidentove dekréty, vymenúvala a odvolávala Zbor povereníkov

DRUHÁ PRAŽSKÁ DOHODA

 • 9.-11. Apríl 1946
 • oklieštila právomoci SNR
 • musela vrátiť právomoci, prezident mal teraz právo vymenúvať na Slovensku úradníkov, sudcov, profesorov
 • vznikol koordinačný orgán, kt. mal riešiť rozpory medi oboma stranami (3 Česi a 3 Slováci)
 • 1946 – komunisti sa po prehratých voľbách snažili o oslabenie DS, chceli oslabiť aj jej právomoci v slovenských orgánoch, kde mala prevahu
 • komunisti sa stali stúpencami centralizmu a okamžite ich podporili české strany aj slovenské strany Strana práce a Strana slobody

TRETIA PRAŽSKÁ DOHODA

 • 27. Jún 1946
 • SNR pod kontrolou ústrednej vlády, svoje návrhy musela predkladať na schválenie
 • Zbor povereníkov vymenúval predsedníctvo SNR, ale zodpovedal sa vláde

1946 PRVÉ VOĽBY

 • V celoštátnych víťazi KSČ – 80% hlasov
 • Na Slovensku víťazí DS – 62% (víťazstvo zabezpečila aprílová dohoda s bývalými členmi HSĽSo rozdelenie postov 2:1) KS – 31%- Gustav Husák
  • Prezidentom je opäť Beneš
  • Predsedom celej ČS vlády sa stal Klement Gotwald
  • Predsedom SNR je Jozef Lettrich
  • Predsedom Zboru povereníkov sa stal Gustav Husák
 • Keďže komunisti prehrali voľby, snažili sa prevziať vedenie v krajine násilím
 • Hradecký program – 1947 vypracuje ho KSČ (min. poľnohospodárstva Ďuriš)- návrh na zdanenie pôdy nad 50 ha, obsahoval požiadavky pre roľníkov, čím sa ich komunisti snažili získať na svoju stranu (poistenie, úver…), heslo „pôda patrí tomu, kto na nej pracuje“
 • Prijatie dvojročného hospodárskeho plánu na obnovu ČSR 1947–1948
 • Apríl 1947 proces s vedúcimi predstaviteľmi Slovenského štátu
 • Jozef Tiso bol popravený
 • ČS sa definitívne dostalo pod vplyv Sovietskeho zväzu, pretože sa odmietlo zúčastniť na Marshallovom pláne od USA na podporu zničených európskych krajín
 • Na jeseň 1947 nastala politická kríza
 • Komunisti zvolali zjazd do BA – zišli sa tu odborári, časť delegátov vedených KS žiadajú odstúpenie Zboru povereníkov- odstúpili z neho komunisti vrátane Husáka, čiže nemohol vykonávať svoju funkciu, takže Slovenský národný front bez účasti DS prijal demisiu Zboru povereníkov
 • Po generálnom štrajku došlo k novému vymenovaniu Zboru povereníkov- DS podľahla tlaku komunistov a vzdala sa troch predsedníctiev a povereníkov poľnohospodárstva (Kvetko) a zásobovania (Filo)
 • Klesol počet DS z 9 na 6
 • 1948 pod nátlakom komunistov podalo demisiu 12 z 26 členov vlády a prezident Beneš pod nátlakom túto demisiu prijal
 • V Prahe sa konala manifestácia, kde Gottwald vyhlásil vytváranie akčných výborov NF
 • Vznikol Ústredný akčný výbor NF
 • Vznikali aj ozbrojené zložky – ľudové milície

FEBRÁROVÝ PREVRAT

 • Komunisti vyvíjali neustály tlak na Beneša, aby prijal demisiu ministrov, ten tak urobil 25. Februára a vymenoval novú vládu, v ktorej prevládali komunisti
 • Demisiu podal aj Lettrich (predseda SNR) a nastúpil Karol Šmidke
 • SNR vyhlásila nový Zbor povereníkov, v kt. prevládali tiež komunisti

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.