Začiatok studenej vojny

CHARAKTER SVETA PO 2. SVETOVEJ VOJNE

 • 5 víťazi 2. svetovej vojny (USA, ZSSR, Francúzsko, Anglicko, Čína) tvorí 5 stálych členov Bezpečnostnej rady
 • skutoční víťazi sú však len dvaja (USA, ZSSR), pretože ostatné víťazné štáty majú problémy:

FRANCÚZSKO, ANGLICKO

 • ekonomické dlhy
 • boj kolónií za nezávislosť (napr. konflikt medzi Vietnamom a Francúzskom trvá až do r. 1954, kedy Francúzsko definitívne stratí Vietnam; Francúzi bojovali aj o Afriku; Angličania prenechali v zmysle Atlantickej charty Indiu jej obyvateľom)

ČÍNA

 • politická strana Kvo-min-tan (líder – Čan-kaj-šek) je demokraticky orientovaná, Komunistická strana Číny (líder – Mao-ce-tung) je zase komunisticky
 • začne medzi nimi boj
 • 1949 – Mao-ce-tung vyhrá, Čína sa stáva prokomunisticky orientovanou

ZSSR

 • pripisujú sa im najväčšie zásluhy
 • obrovská vojenská sila (5 000 000 vojakov)
 • obrovské územie, obrovský potenciál
 • myslia si, že prirodzenou evolúciou musí dôjsť k nástupu socializmu (skôr alebo neskôr) ich cieľom je socialistická revolúcia
 • idea – vznikne Svetová socialistická sústava (SSS) a keďže nebudú triedne (zrušené súkromné vlastníctvo) ani názorové rozdiely, nebudú ani vojny

USA

 • po vojne nepoškodené, je tu 60 % svetovej priemyselnej výroby
 • disponovali dvoma tretinami svetových zásob zlata
 • monopol jadrovej zbrane
 • menia svoju predvojnovú politiku, prestávajú sa izolovať, úlohou USA je po celom svete napomáhať demokracii
 • 1949 – okolo 500 vojenských základní
 • vojensko-priemyselný komplex vyvíja tlak na vládu, aby stále bojovala (aby mali objednávky na zbrane)

ZÁPADNÁ EURÓPA

 • Briti a Francúzi chcú, aby americké vojská zostali v Európe, pretože je všetko zdevastované
 • preto aj vo väčšine štátov prevláda ľavicová orientácia, začína znárodňovací proces a sú schvaľované sociálne zákony
 • 1947 – obrovské ekonomické problémy, sucho, dlhy ⇒Veľká Británia vyhlasuje, že už nie je schopná udržať Grécko a Turecko
 • americký prezident Truman – Trumanova doktrína – zabránenie šíreniu komunizmu
 • americký minister zahraničných vecí Marshall – Marshallov plán:
 • miliardy dolárov budú investované do štátov, ak spĺňajú nasledujúce podmienky:
 1. oznámia projekty, na ktoré chcú peniaze použiť
 2. komunisti nesmú byť vo vláde
 3. znárodňovací proces bude zastavený
 • prijali ho všetci okrem východného bloku

NEMECKO

 • západ – prijme, východ – neprijme ⇒nezhody v Kontrolnej rade
 • 1948 – menová reforma v 3 západných zónach ⇒blokáda Berlína (USA zásobujú západný Berlín lietadlami)
 • september 1949 – vznik Nemeckej spolkovej republiky (NSR) z troch západných zón
 • október 1949 – vznik Nemeckej demokratickej republiky (NDR) z jednej východnej zóny

RUSKO

 • 1953 – zomrie Stalin
 • nastupuje Nikita Chruščov, na tajnom zasadaní strany vyhlási Stalinovu politiku za zlú, hovorí, že Stalin bol v podstate diktátor (kult osobnosti); Berija (tuším šéf KGB) – odsúdený
 • 1956 – 20. zjazd Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (KSSZ):
 • prehodnocujú sa staré dokumenty, nevinní sú prepúšťaní z väzení (pokiaľ ešte žijú)
 • Chruščov nesúhlasí so Stalinom, že bude vojna, hovorí, že je možná koexistencia socializmu s kapitalizmom (maoisti s ním nesúhlasili, tvrdili, že víťazstvo komunizmu bude až po 3. Svetovej vojne)
 • štátom východného bloku je daná možnosť urobiť si vlastný socializmus (ten ruský: 1 politická strana, budovanie ťažkého priemyslu, kolektivizácia poľnohospodárstva, znárodňovanie)
 • veľký ohlas v Maďarsku (Imre Nagy) a Poľsku (Gomulka), veľa ruských vojakov však s Chruščovom nesúhlasilo, a preto keď Maďari a Poliaci chcú vystúpiť z Varšavskej zmluvy, zasiahnu tvrdo proti nim

ZHRNUTIE

 • 1947 – začiatok napätia, začína studená vojna
 • 1953 – zomrie Stalin a nastupuje Chruščov, koniec vojny v Kórey
 • 1960 – rok Afriky, začiatok vojny vo Vietname (prvá porážka USA)
 • 1961 – postavenie Berlínskeho múru
 • 1961 – 1962 – Karibská kríza:

Šesťdesiate roky – filozof Markus – éra študentov ⇒študentské nepokoje, hippies, zrovnoprávnenie

 • 1973 – 1975 – Helsinská konferencia:
 • 35 štátov (33 európskych + USA + Kanada; z Európy chýbajú len Vatikán a Albánsko)
 • 1973 – stretnú sa ministri zahraničných vecí, dohodnú sa na 4 oblastiach rokovania (4 košoch)
 • Ženeva – experti:
 • 1. kôš – vojensko-politická oblasť – prijatých desať zásad (suverenita štátov, informácie o vojskách a zbraniach sa vymieňajú, …)
 • 2. kôš – ekonomická spolupráca – budú sa robiť spoločné projekty, je zrušené embargo na vývoz technológie na východ
 • 3. kôš – ľudské práva – sloboda vycestovania, vierovyznania, slova, …
 • 4. kôš – realizácia dokumentov

1979 – Afganistan 1985 – Gorbačov a jeho Perestrojka – zmeny v socializme (zaviesť trhový mechanizmus, …), glasnosť – treba kritiku, aby mohol vývoj smerovať dopredu 1989 – rozpad SSS

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.