3. svet

 • patria sem bývalé kolónie
 • neokolonializmus – aj po získaní samostatnosti sú tieto krajiny stále závislé na materskej krajine
 • problémy:
  • populačná explózia
  • nízka ekonomická úroveň (závislé na dovoze, obrovské dlžoby)
  • choroby
  • prevraty
  • 1955 – konferencia nezúčastnených štátov (nie sú v žiadnom pakte) v Bandungu:
  • iniciátori – indonézsky premiér Suharto, indický premiér Nahru, egyptský premiér Násir
  • aj Juhoslávia

Štáty tretieho sveta najprv inklinujú k ZSSR, ale po Afganistane (1979) sa začínajú orientovať na USA

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.