Konkurencia

 • konkurencia predstavuje proces, v ktorom sa stretávajú záujmy rozmanitých subjektov trhu, pričom sa všetci usilujú dosiahnuť výhodnejšie postavenie
 • konkurencia medzi ponukou a dopytom (medzi výrobcami a spotrebiteľmi) sa prejavuje v cene, ktorá je cenou kompromisu

DEĽBA

PODĽA SUBJEKTOV TRHU

 • ponuková konkurencia – medzi výrobcami, cieľom je získať najvyššiu pozíciu, ideálne by bolo stať sa monopolom (existuje Protimonopolný úrad- dohliada na trh, aké sú podmienky, či nie sú privysoké ceny, či súťaž nie je nekalá), cieľom je čo najvyšší zisk
 • cenová konkurencia – konkurencia cenami, konkurenti si myslia že oni najlepšie pracujú s cenou, predpokladajú že iný to neurobia (napr. neznížia cenu)
 • necenová konkurencia – kvalita, kvantita, napr. nejaké darčeky, reklamy, obal, ochutnávky, skúšobné jazdy, servis, leasing(možnosť kúpy na splátky), zľavy
 • dopytová konkurencia – medzi spotrebiteľmi, cieľom je získať výhodu (kúpa tovaru čo iný nekúpi), nehľadíme na iných spotrebiteľov, ak je ponuka vyššia ako dopyt neprejavuje sa to, ak je ponuka nižšia ako dopyt vtedy sa konkurencia prejavuje- najmä súťaž o nedostatkový to­var

PODĽA PODMIENOK

 • dokonalá konkurencia- všetci majú rovnaké podmienky na trhu; rovnaký a veľký počet predávajúcich a kupujúcich, cena je parameter, na trh sa dá voľne vstupovať i vystupovať- nie sú žiadne obmedzenia, dopyt po výrobkoch je stály, všetko sa predá, všetci o ňom majú rovnaké informácie; neviditeľná ruka trhu (trh sa reguluje sám, na trhu existuje najsilnejšia motivácia, nás vlastný egoistický záujem; napr. pekár nenapečie chlieb lebo sme hladný alebo lebo chce zarobiť); sociálne slepý (mačka bohatého človeka má viac mlieka ako dieťa chudobného); predstavuje ideálny stav trhovej ekonomiky, ktorý v reálnom trhovom prostredí nikdy nenastane
 • nedokonalá konkurencia = realita
 • monopol – na trhu existuje jeden ponúkateľ služby, nemá konkurenciu v krajine, výrobok nemá substitút (náhradu); napr. elektrina, ceny tovarov sú vysoké (vyššie ako ekvalibirum), vysoký zisk firmy, nemotivuje ich pracovať s cenou lebo nemá konkurenciu
 • prirodzený – vzniká prirodzeným súťažením na trhu
 • administratívny – je zriadený a chránený zákonom štátu
 • oligopol – malý počet konkurujúcich si firiem; vstup na trh je pomerne ťažký, konkurujú si najmä v cenovej oblasti, lebo ceny sú pomerne rovnaké a vyššie ako ekvalibrium, radšej predajú menej tovarov ale za viac peňazí; napr. mobilný operátor, automobilky, výroba liekov, výroba PC, výroba ťažkých strojov, benzínky
 • monopolistický konkurencia – na trhu je veľký počet výrobcov; vstup na trh je voľný, tovary ponúka veľa výrobcov, sú pomerne podobné, cenová konkurencia; napr. reštaurácie, prášky na pranie, kvetinárstva, opravovne, nákupné centrá; tento typ je z hľadiska spotrebiteľa najvýhodnejší

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.