Medzinárodné organizácie

IUCN Medzinárodná organizácia pre ochranu prírody a prírodných zdrojov založená v Paríži v 1948, sídli vo Švajčiarsku združuje 83 krajín cieľ: pomáhať pri ochrane integrity a rozmanitosti prírody a zabezpečovať, aby využívanie prírodných zdrojov bolo spravodlivé a ekologicky trvalo udržateľné MaB Človek a biosféra cieľ: ochrana prírodnej a kultúrnej rozmanitosti, podpora vedy, výskumu a výchovy UNEP Správna rada […]


IUCN

  • Medzinárodná organizácia pre ochranu prírody a prírodných zdrojov
  • založená v Paríži v 1948, sídli vo Švajčiarsku
  • združuje 83 krajín
  • cieľ: pomáhať pri ochrane integrity a rozmanitosti prírody a zabezpečovať, aby využívanie prírodných zdrojov bolo spravodlivé a ekologicky trvalo udržateľné

MaB

  • Človek a biosféra
  • cieľ: ochrana prírodnej a kultúrnej rozmanitosti, podpora vedy, výskumu a výchovy

UNEP

  • Správna rada pre program Spojených národov v oblasti životného prostredia
  • sleduje a rieši problémy životného prostredia človeka a chráni ho pre nasledujúce generácie

Greenpeace

  • sídli v Amsterdame, má pobočky v 27 krajinách
  • boj za bezjadrovú budúcnosť, ochranu biosféry pred toxickými látkam a za čisté ovzdušie a energiu

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.