Prírodné pomery Austrálie a rozdelenie Oceánie

Austrália najmenší svetadiel, skladá sa z pevninovej Austrálie a ostrovnej Oceánie, tvorenej ostrovmi v Tichom oceáne Povrch Západoaustrálska plošina – ploché tabule s nadmorskou výškou 300m a vyvýšené časti (MacDonellove vrchy, Musgravove vrchy, Ayersova skala – najväčší skalný monolit na svete) Stredoaustrálska panva – plochá nížinná krajina s nadmorskou výškou do 100m, s rozsiahlymi artézskymi panvami bohatými na zásoby podzemnej vody Veľké predelové vrchy (Austrálske Kordillery) – […]


Austrália

 • najmenší svetadiel, skladá sa z pevninovej Austrálie a ostrovnej Oceánie, tvorenej ostrovmi v Tichom oceáne

Povrch

 • Západoaustrálska plošina – ploché tabule s nadmorskou výškou 300m a vyvýšené časti (MacDonellove vrchy, Musgravove vrchy, Ayersova skala – najväčší skalný monolit na svete)
 • Stredoaustrálska panva – plochá nížinná krajina s nadmorskou výškou do 100m, s rozsiahlymi artézskymi panvami bohatými na zásoby podzemnej vody
 • Veľké predelové vrchy (Austrálske Kordillery) – vrásové pohoria s nadmorskou výškou 900–1000m, v južnej časti sa nachádza najvyššie austrálske pohorie Austrálske Alpy (Mount Kosciusko – 2228 m)
 • paralelne s východným pobrežím sa tiahne najväčší koralový útes – Veľká koralová bariéra (2300 km)

Vodstvo

 • riečna sieť je slabo rozvinutá, väčšina územia je bezodtoková
 • najvýznamnejšia je rieka Murray-Darling a jej prítoky, ktoré poskytujú vodu na zavlažovanie pôdy
 • podzemná vody artézskych panví je dôležitá pre chov dobytka v suchých oblastiach
 • na juhu Austrálie ležia soľné jazerá (Eyrovo j.), ktoré v obdobiach sucha strácajú väčšinu vody

Podnebie

 • mení sa s geografickou šírkou od tropického na severe cez subtropické až po miernemu na juhu
 • takmer celá Oceánia patrí to tropickej oblasti s teplotami vyše 25° C a vysokými zrážkami
 • stred Austrálie zaberajú púšte a polopúšte (Veľká piesočná púšť, Veľká Viktóriina púšť, Gibsonova púšť)
 • na juhu je mierne a premenlivé podnebie s prevažne zimnými dažďami a letnými požiarmi
 • podnebie výrazne ovplyvňuje oceán a jav El Niňo

Rastlinstvo a živočíšstvo

 • typické sú eukalyptové lesy, sever pokrýva tropický prales
 • endemiti: kengura, vtákopysk, koala, emu, kivi, pes dingo

Havajské ostrovy

 • súostrovie 19 sopečných a koralových ostrov v Polynézii v tichom oceáne
 • vznikli sopečnou činnosťou
 • morské dno pod ostrovom je takmer rovné, tvorené tuhou zemskou kôrou, tu dochádza k úniku lávy z morského dna, čo viedlo k vzniku ostrovov
 • oceánske dno pod ostrovom Havaj je najhorúcejším miestom na svete; havajskej sopky sú vyššie ako Himaláje (Mauna Loa – 9200 m)

Ostrovy Mikronézie

 • skupina ostrovov, leží medzi Filipínami, Indonéziou, Polynéziou a Melanéziou
 • koralové útesy tvorené koralovými polypmi (Marshallove ostrovy, Gilbertove ostrovy)
 • atoly vznikajú postupnou premenou podmorských sopiek, po erupcii sopky sa časť z nej vynorí až nad morskú hladinu – vznikajú sopečné ostrovy, erózia spôsobuje, že sa sopečný útes začne rozpadávať a ponárať do vody, postupom času ostrov zmizne pod vodou a na hladine ostane len koralový prstenec

Nová Guinea

 • kontinentálny ostrov, patrí do Melanézie
 • sú vlastne súčasťou pevniny oddelenou plytkým šelfovým morom
 • majú stavbu podobnú blízkemu kontinentu
 • vypĺňajú ich staršie vrásové pohoria a na ich stavbu sa podieľa dávna aj súčasná sopečná činnosť

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.