Natalita, mortalita

natalita pôrodnosť v súčasnosti má klesajúcu tendenciu vysokú pôrodnosť majú zaostalé krajiny, nízku rozvinuté, ale tento rozdiel sa postupne vyrovnáva mestské obyvateľstvo má nižšiu pôrodnosť ako vidiecke mortalia úmrtnosť má v súčasnosti klesajúcu tendenciu, za posledných 30 rokov sa znížila na polovicu → vyššia životná úroveň, kultúrna vyspelosť, vedecký pokrok vysokú má Afrika, J a JV Ázia (20‰), nízku […]


natalita

 • pôrodnosť
 • v súčasnosti má klesajúcu tendenciu
 • vysokú pôrodnosť majú zaostalé krajiny, nízku rozvinuté, ale tento rozdiel sa postupne vyrovnáva
 • mestské obyvateľstvo má nižšiu pôrodnosť ako vidiecke

mortalia

 • úmrtnosť
 • má v súčasnosti klesajúcu tendenciu, za posledných 30 rokov sa znížila na polovicu → vyššia životná úroveň, kultúrna vyspelosť, vedecký pokrok
 • vysokú má Afrika, J a JV Ázia (20‰), nízku má Európa, S Amerika, Austrália (6–13‰)
 1. stredná dĺžka života
 • priemerný predpokladaný vek, ktorý dosahujú členovia danej populácie, rozlišuje sa pohlavie (ženy sa dožívajú o desatinu vyššieho veku ako muži)
 • faktory: stav zdravotníctva, úroveň kriminality, vojenský stav krajiny, životné prostredie
 • najnižšie hodnoty sú merané v Afrike (muži okolo 35 rokov), najvyššie v Japonsku (ženy vyše 80 rokov) a v Škandinávii
 1. prirodzený prírastok
 • rozdiel medzi počtom narodených a počtom zomretých
 • udáva sa v promile
 • najväčší majú africké krajiny, najmenší Európa a Severná Amerika
 1. migrácia (sťahovanie)
 • obyvateľ mení trvalé bydlisko
 • spôsobuje trvalé zmeny v priestorovom rozmiestnení obyvateľstva
 • 2-smerný pohyb:
  • emigrácia (odsťahovanie)
  • imigrácia (prisťahovanie)
 • faktory:
  • emigračné – prírodné katastrofy, prebytok obyvateľstva, hlad, kríza; imigračné – lacná pôda, voľné pracovné miesta
 • dôsledky: emigračné – strata obyvateľstva, zníženie pôrodnosti; imigračné – zisk obyvateľstva, zvýšenie prirodzeného prírastku, alkoholizmus, drogy, kriminalita

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.