Zlepšenia kvality života prostredníctvom IKT u ľudí s rôznymi znevýhodneniami

Príklady zlepšenia kvality života prostredníctvom IKT u ľudí s rôznymi znevýhodneniami. Menujte konkrétny SW a HW. Uveďte aspoň tri www stránky pre ľudí s rôznym znevýhodnením

www stránky pre zdravotne postihnutých

 • http://www.edi.fmph.uniba.sk/~jaskova/IKTH/
 • HW: Braillov riadok – dokáže zobraziť jeden riadok textového súboru
 • Televízna lupa
 • Braillova tlačiareň
 • Klávesnicou ovládaná myš – V ovládacom paneli sa dá nastaviť, aby sa kurzor myši dal ovládať šípkami na numerickej klávesnici.
 • Chránič klávesnice
 • Pomalé klávesy – treba ich dlhšie podržať
 • Displejová klávesnica
 • Trackball alebo trackpad
 • Hlavou ovládaná myš
 • Ústami ovládaná myš
 • Mouth-stick: ústami ovládaná palička

Ovládanie rečou

 • SW: Softvér typu Lepkavé klávesy (Sticky Keys) – využitie napr. pri stlačení shiftu
 • JAWS
 • Magic Plus (Zväčšovací softvér)
 • ovládací panel/zjednodušenie prístupu – celkom zaujímavé nastavnia

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.