Informatika

Vplyv informatizácie spoločnosti na jednotlivca, nové formy komunikácie, zvukové formáty

Uveďte príklady vplyvu informatizácie spoločnosti na jednotlivca. Platobné karty, telefóny, TV, počítače, zdravotníctvo,… Popíšte nové formy komunikácie a uveďte ich výhody a nevýhody. Používali ste niektorú z nich počas štúdia na vašej strednej škole? Chat cez Skype, Facebook alebo Google+ slúži na rýchle skontaktovanie blízkych a možnosť spýtať sa niečo / zistiť si potrebné informácie /vydiskutovať si […]

čítajte viac

PC vírus, prevencia proti vírusom, antivírový program

Jeden počítač v sieti ohlásil prítomnosť vírusu. Čo je PC vírus? Ako budete postupovať? Počítačový vírus označuje program, ktorý sa dokáže sám šíriť z jedného počítača na druhý bez vedomia používateľa. Postup: Buď ho odstránim pomocou antivírového programu, alebo si na internete vyhľadám postup jeho manuálneho odstránenia. Popíšte prevenciu proti vírusom spúšťať len aplikácie overené digitálnym podpisom […]

čítajte viac

Koncovka pre sieťové káble, sťahovanie súboru, pojmy

Nájdite na internete informáciu, ako vytvoriť koncovku pre sieťové káble školskej siete. Takže aby sme si to zrekapitulovali, potrebujeme: STP alebo UTP kábel, dĺžku si volíte sami (cena za meter cca. 0,40€) Krytky (nie je potrebné, ale odporúča sa) (cena za kus cca. 0,15€) Koncovky RJ45 (cena za kus plastové 0,20€, kovové 0,50€) Krimpovacie kliešte (cena cca. 17€) […]

čítajte viac

Sieťove prvky

Vymenujte 5 sieťových prvkov a popíšte ich opakovač (repeater) – zosilňuje a zregeneruje prenášaný elektrický signál. Je to najjednoduchší aktívny prvok. Používa sa na prepojovanie rovnakých typov sieťových segmentov prevodník (transceiver) – zosilňuje prenášaný signál a premieňa ho z jedného typu na iný. rozbočovač (hub) – základná funkcia je rozbočovanie signálu a vetvenie siete. Je dôležitým prvkom hviezdicovej topológie. Používa sa […]

čítajte viac

Delenie sietí podľa rozľahlosti, základné princípy zasielania dát pomocou PC siete

Usporiadajte nasledovné informácie pre prácu s elektronickou poštou v správnom poradí overenie prístupového hesla do zadanej poštovej schránky, klientovo prevzatie správy od servera, nadviazanie spojenia klienta s vybraným poštovým serverom, otvorenie správy, zadanie mena používateľa, spustenie poštového klienta na počítači. Vymenujte delenie sietí podľa rozľahlosti (rozlohy). Do ktorej z nich patrí Internet? Vytvorte tabuľku jednotlivých druhov internetových pripojení a ich […]

čítajte viac

Program na kreslenie, animovanie obrázkov, tvorbu a strihanie videí

Chcete získať šikovný program na kreslenie, na animovanie obrázkov, na tvorbu a strihanie videí. Ako budete postupovať, ak si tieto programy nemôžete zakúpiť? Siahnem po freeware-i, alebo po nejakej trial verzii Vysvetlite, aké typy licencií softvérov existujú a aké sú právne aspekty ich používania. Open source slobodny software je mozne menit jeho jadro, upravovat podla svojich […]

čítajte viac

Pozície v softvérovej firme, autorská práva

Nezabudnite na autorské práva použitých obrázkov prezentácie. Prezentáciu uložte na svoj disk aj na server pod názvom priezvisko. do prezentacie vlozime hyperlink na dany obrazok, ulozit to asi kazdy vie, ci? Menujte a charakterizujte pozície v softvérovej firme Analytik je zodpovedný za všetku teóriu týkajúcu sa produktu alebo jeho ucelenej časti. Býva ich zvyčajne viac a majú na […]

čítajte viac

Otvorený softvér

Keď nemáte zakúpenú licenciu MS Office, ako by ste vypracovali zadanie s tabuľkami, grafmi, výpočtami? Aký softvér ste mohli použiť na riešenie úlohy? Uveďte výhody a nevýhody otvoreného softvéru. Stiahol by som si skúšobnú verziu napr.http://sti­ahnut.sk/kance­larske-baliky/microsoft-office-365 Alebo http://www.openoffice.org/sk/download/ kde by som si stiahol open source softvér, ktorý je zadarmo. Aké výhody prináša otvorený softvér? Kvalitné programy – […]

čítajte viac

Zlepšenia kvality života prostredníctvom IKT u ľudí s rôznymi znevýhodneniami

Príklady zlepšenia kvality života prostredníctvom IKT u ľudí s rôznymi znevýhodneniami. Menujte konkrétny SW a HW. Uveďte aspoň tri www stránky pre ľudí s rôznym znevýhodnením www stránky pre zdravotne postihnutých http://www.edi.fmph.uniba.sk/~jaskova/IKTH/ HW: Braillov riadok – dokáže zobraziť jeden riadok textového súboru Televízna lupa Braillova tlačiareň Klávesnicou ovládaná myš – V ovládacom paneli sa dá nastaviť, aby sa kurzor myši dal ovládať […]

čítajte viac

Parametre počítača

Parametre vášho počítača (pamäť, procesor, disk). Čo od nich závisí? Popíšte postup, ako ste jednotlivé parametre získali Ako zistím ? ovládací panel/systém a zabezpečenie/sys­tém, pevný disk: kliknem na okienko Windows a potom na Počítač Procesor: Intel® Core™i3 CPU 540 @ 3.07 GHz Nainštalovaná pamäť (RAM): 4,00 GB (3,49 GB použiteľné ) Pevný disk: 931 GB Procesor CPU (skr. z angl. central […]

čítajte viac