Otvorený softvér

Keď nemáte zakúpenú licenciu MS Office, ako by ste vypracovali zadanie s tabuľkami, grafmi, výpočtami? Aký softvér ste mohli použiť na riešenie úlohy? Uveďte výhody a nevýhody otvoreného softvéru.

 • Stiahol by som si skúšobnú verziu napr.http://sti­ahnut.sk/kance­larske-baliky/microsoft-office-365
 • Alebo http://www.openoffice.org/sk/download/ kde by som si stiahol open source softvér, ktorý je zadarmo.

Aké výhody prináša otvorený softvér?

 1. Kvalitné programy – na vývoji a kontrole programov sa môže podielať veľa ľudí.
 2. Ľahké odstránenie chýb – do kódu sa môže pozrieť veľa vývojárov.
 3. Zamedzenie šírenia vírusov – chyby sú rýchlo odstránené a nemôžu byť použité na prienik do systému, teda ani pre vírusy.
 4. Obmedzenie špionáže – programy od komerčných firmy zbierajú informácie zákazníkoch, často aj bez ich vedomia.
 5. Obmedzenie počítačovej kriminality – menšie možnosti prieniku do zabezpečených systémov, softvér je legálny.
 6. Úspora času pri učení – dodržovanie štandardov.
 7. Úspora financií – všetko je zadarmo (operačný systém, kancelárske aplikácie, grafické programy, CAD … koľko by to stálo od komerčnej firmy?), lacnejšia údržba (kvalitné programy zadarmo nezvyknú robiť problémy), nie je potrebné toľko sa učiť (dodržovanie štandardov), vždy najnovší softvér (upgrade zadarmo).
 8. Umožnenie vzdelávania sa – do programov a ich nastavenia môže každý nahliadnuť, a zdrojové kódy môže použiť do vlastných programov, dostatok ovládačov (Linux).
 9. Podpora – množstvo miest na stiahnutie softvéru, poradenstvo v diskusných skupinách, odstránenie nahlásených chýb, automatické aktualizácie.
 10. Žiadne stresy so softvérovej polície.
 11. Bezpečná komunikácia – bankové prevody.

Prečo používať otvorený softvér v škole?

 1. Finančná úspora, ktorá môže byť vyššia ako je cena počítača.
 2. Nedá sa to zavíriť, ani poškodiť žiakmi.
 3. Dobré programy na vyučovanie, grafiku, dokumenty, CADy.
 4. Práca rovnaká ako v komerčných programoch.
 5. Netreba neustále opravovať komerčný operačný systém a aplikácie.
 6. Ľahká údržba otvoreného softvéru – netreba CD, stačí repozitár z internetu
 7. Nie je žiadna hmotná zodpovednosť za mejetok školy vo forme CDčiek, ktoré treba každoročne spisovať na inventarizácii.
 8. Windows vo virtuálnom počítači sa nedá tak ľahko zavíriť a obnova virtuálneho harddisku je jednoduchá, pretože je to súbor

Nevýhody otvoreného softvéru

Pri otvorenom softvéri môžeme len ťažko hľadať nejaké záruky. Väčšina licencií obsahuje klauzulu, že vývojár, resp. komunita neručia za nič. Použitie tohto druhu softvéru v kritických prostrediach je tým pádom nemožné. Zároveň nikto nevie zaručiť, že v budúcnosti budú vychádzať aktualizácie a opravy open source programov. V otvorenom softvéri sa venuje menšia pozornosť grafickému rozhraniu aplikácií. Použitie niektorých programov nie je intuitívne a priateľské smerom k používateľovi. Často je toto zložité používanie spôsobené tým, že daná aplikácia je vytvorená programátorom pre programátorov.

Značné problémy môžeme nájsť aj v spojitosti s intelektuálnym vlastníctvom. Môže sa stať, že nejaký vývojár zakomponuje proprietárny zdrojový kód do väčšieho otvoreného projektu. Pri používaní viacerých druhov licencií môžu vznikať problémy kvôli ich nekompatibilnosti. Softvérové patenty platia len v určitých krajinách. Otvorený softvér sa príliš nevenuje reklame a marketingu a preto je niekedy ťažké daný projekt nájsť a zistiť v akom je stave.

V modeli vývoja otvoreného softvéru sú ukryté aj mnohé úskalia. Často dochádza k prílišnej orientácii na softvér samotný, čo spôsobí zaostávanie ostatných častí vývoja. Zodpovedný prístup k testovaniu je zriedkavý pri open source modeloch vývoja. Problémy vznikajú aj v dokumentácii, ktorej tvorba nestíha za kódom. Pri menších projektoch často chýba vývojárska dokumentácia a lokalizácia. Aj pri niektorých veľkých projektoch je kvalita dokumentácie nízka.

Pri veľkých projektoch sa niekedy stretávame s konfliktami medzi vývojármi, ktoré môžu viesť až k pozastaveniu vývoja, resp. ukončeniu projektu. Niekedy môže dôjsť k tzv. „vyhoreniu“ lídra projektu, ktorý precení svoje schopnosti pri veľmi náročných úlohách. Alebo vývojár jednoducho stratí záujem a prestane pokračovať vo vývoji, čo pri malých projektoch znamená aj ukončenie ďalšieho vývoja.

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.