PC vírus, prevencia proti vírusom, antivírový program

Jeden počítač v sieti ohlásil prítomnosť vírusu. Čo je PC vírus? Ako budete postupovať?

Počítačový vírus označuje program, ktorý sa dokáže sám šíriť z jedného počítača na druhý bez vedomia používateľa. Postup: Buď ho odstránim pomocou antivírového programu, alebo si na internete vyhľadám postup jeho manuálneho odstránenia.

Popíšte prevenciu proti vírusom

 • spúšťať len aplikácie overené digitálnym podpisom výrobcu (to platí aj pre doplnky do prehliadačov, ktorých inštaláciu si môže stránka vyžiadať)
 • prečítať si licenčnú zmluvu, či sa výrobca nezrieka zodpovednosti za používanie softvéru a nepripúšťa, že niektorá súčasť môže ohroziť správnu funkciu počítača
 • používať antivírový program, ktorý sleduje činnosť počítača a chráni systém pred prienikom vírusu alebo iného škodlivého kódu
 • používať webový prehliadač, ktorý za žiadnych okolností samovoľne nespustí spustiteľný súbor

Nájdite na internete informácie o spôsobe odstránenia nejakého konkrétneho vírusu.

Vyhľadám si názov vírusu a postupujem krokmi na jeho odstránenie. Príklad: Odstránenie vírusu Win32/Prepender: http://free.avg.com/…n32prepender

Zistite, či je na vašom PC nainštalovaný antivírový program. Ak áno, tak aký a kedy bola urobená posledná aktualizácia. Ak je zastaraná, skúste ju aktualizovať. Vysvetlite princíp práce antivírového programu.

Pozriem vpravo dole, či je medzi ikonkami ikonka antivirového programu. Kliknem na ňu a v časti „Aktualizácia“ vidím všetko, čo mi treba.

Princíp práce antivírového programu

 1. Kontrolné súčty – antivírový program si vytvorí databázu veľkostí jednotlivých súborov. Pri zmene veľkosti súboru hlási možné napadnutie vírusom.
 2. Priame vyhľadávanie – program prechádza jednotlivými súbormi a vyhľadáva v nich jemu známe vírusy.
 3. Pamäťovo-rezidentný scanner – program sa inštaluje do pamäte a kontroluje každý spúšťaný alebo kopírovaný súbor. Nevýhodou je čiastočne spomalená činnosť počítača.
 4. Heuristika – program vyhľadáva v súboroch sekvencie vykonávajúce podozrivú činnosť a na základe toho hlási, či je súbor potencionálne nebezpečný
 5. „nastavenie pasce“ – program vytvorí podmienky pre infikovanie nejakého súboru vírusom, pričom monitoruje situáciu. Ak sa nejaký vírus pokúsi infikovať súbor, zachytí ho a podá hlásenie.

Ktoré z uvedených tvrdení o úlohe antivírusového programu sú pravdivé?

 1. Kontrolovať každý súbor, ktorý sa z počítačovej siete dostáva do pamäte počítača, či obsahuje elektronický podpis, zaručujúci, že súbor nie je infikovaný vírusom. – Nie
 2. Upravovať činnosť vírusov v počítači tak, aby sa ďalej nešírili. – Áno
 3. Kontrolovať všetky odchádzajúce E-maily, aby neobsahovali prílohy so spustiteľnými súbormi. – Nie
 4. Kontrolovať každú bežiacu aplikáciu, ak je zapnutá rezidentná ochrana. – Áno
 5. Ku každému E-mailu pripojiť text, že odchádzajúca pošta nie je infikovaná vírusom. – Nie

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.