Sociologické teórie

vzťahy jednotlivcov, ich status, rola a sociálne usporiadanie vytvára relatívne stabilnú štruktúru spoločnosti, kde má každý jednotlivec svoje miesto a nachádza sa na určitej úrovni v rámci spoločenskej hierarchie, na základe čoho vzniká špecifické sociálne rozvrstvenie SPOLOČENSKÁ STRATIFIKÁCIA demografická stratifikácia – rozvrstvenie na základe vekových skupín a pohlavia etnická a národnostná stratifikácia – rozvrstvenie na základe etnických skupín, […]

  • vzťahy jednotlivcov, ich status, rola a sociálne usporiadanie vytvára relatívne stabilnú štruktúru spoločnosti, kde má každý jednotlivec svoje miesto a nachádza sa na určitej úrovni v rámci spoločenskej hierarchie, na základe čoho vzniká špecifické sociálne rozvrstvenie

SPOLOČENSKÁ STRATIFIKÁCIA

  • demografická stratifikácia – rozvrstvenie na základe vekových skupín a pohlavia
  • etnická a národnostná stratifikácia – rozvrstvenie na základe etnických skupín, národnosti a národov
  • profesijná stratifikácia – rozvrstvenie na základe deľby práce, povolania a kvalifikácie
  • sociálno-ekonomická stratifikácia – rozvrstvenie na základe vlastníctva, majetku, príjmov a životnej úrovne
  • stratifikácia podľa typu moci – deľba práce, moci a podriadenosti, politické postavenie a moc v rámci štátu
  • priestorová stratifikácia – stratifikácia osôb podľa štátu a regiónu, kde žijú

Rozvrstvenie spoločnosti a spoločenské rozdiely sledujeme v priestore a čase- zmena spoločenského postavenia sa nazýva sociálna mobilita (pohyb jednotlivcov v stratifikačnom systéme)

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.