Filológia - európske jazyky

3 školy a fakulty

Na Unicorn University sú prihlášky až do 10. októbra! Vzdelanie v softvérovom vývoji a business manažmente.

Filozofická fakulta

  • Anglický jazyk v odbornej komunikácii
  • Anglistika
  • Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

  • Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
  • Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
  • Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii

a ďalších 5 programov

8 programov

Pedagogická fakulta

  • Didaktika anglického jazyka a literatúry
  • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
  • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.