Teritoriálne štúdiá - európske

1 škola alebo fakulta

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Filozofická fakulta

  • Slovenské dejiny
  • Stredoeurópske historické štúdiá
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.