Teritoriálne štúdiá - európske

11 škôl a fakúlt

Získaj moderné technické vzdelanie so zaručeným uplatnením v praxi 💚! TUZVO

Filozofická fakulta

 • Anglistika
 • Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Prekladateľstvo a tlmočníctvo nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

a ďalších 24 programov

27 programov

Filozofická fakulta

 • Slovenské dejiny
 • Stredoeurópske historické štúdiá
2 programy

Filozofická fakulta

 • Stredoeurópske štúdiá
 • Ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii
 • Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Stredoeurópske areálové štúdiá
4 programy

Fakulta verejnej správy

 • European Public Administration
 • Európska verejná správa
2 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Britské a americké štúdiá
 • Britské a americké štúdiá (v kombinácii)
2 programy