Teritoriálne štúdiá - európske

2 školy a fakulty

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Filozofická fakulta

  • Anglistika
  • Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
  • Prekladateľstvo a tlmočníctvo nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

  • Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
  • Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii
  • Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
  • Stredoeurópske areálové štúdiá
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.