Medicína a farmácia

3 školy a fakulty

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Central European Management Institute

  • Farmaceutický manažment
  • Manažment obchodu
  • PR a komunikácia
  • Projektový manažment
4 programy

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

  • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • Misijná a charitatívna práca
  • Misijná, charitatívna a rozvojová činnosť

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.