Medicína a farmácia

12 škôl a fakúlt

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Lekárska fakulta

 • Anatómia, histológia a embryológia
 • Dermatovenerológia
 • Gynekológia a pôrodníctvo

a ďalších 17 programov

20 programov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Anatómia, histológia a embryológia
 • Anestéziológia a resuscitácia
 • Dermatovenerológia

a ďalších 15 programov

18 programov

Farmaceutická fakulta

 • Farmaceutická chémia
 • Farmakognózia
 • Farmakológia
 • Klinická farmácia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Verejné zdravotníctvo
2 programy

Lekárska fakulta

 • Anatómia, histológia a embryológia
 • Epidemiológia
 • Gynekológia a pôrodníctvo

a ďalších 9 programov

12 programov

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Misijná, charitatívna a rozvojová činnosť
 • Ošetrovateľstvo
 • Verejné zdravotníctvo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.