Ďalšie zdravotnícke odbory

18 škôl a fakúlt

Fakulta zdravotníckych odborov

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Pôrodná asistencia
 • Rádiologická technika
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
4 programy

Fakulta zdravotníctva

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca v zdravotníctve
3 programy

Lekárska fakulta

 • Hygiena
 • Klinická farmakológia
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Pôrodná asistencia
 • Verejné zdravotníctvo
2 programy

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Dentálna hygiena
 • Fyziologická a klinická výživa
 • Pôrodná asistencia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
2 programy

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Administrácia vo verejnom zdravotníctve
 • Fyziologická a klinická výživa
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Farmaceutická fakulta

 • Zdravotnícke a diagnostické pomôcky
1 program

Fakulta zdravotníctva

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Rádiologická technika
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Verejné zdravotníctvo
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci
1 program