Poľnohospodárstvo

5 škôl a fakúlt

Klimatická kríza je realita,♻️ zabojuj spolu s nami o našu planétu! TUZVO

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  • Agrochémia a výživa rastlín
  • Manažment rastlinnej výroby
  • Manažment živočíšnej výroby

a ďalších 6 programov

9 programov

Technická fakulta

  • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
1 program

Prírodovedecká fakulta

  • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
1 program