Ekonomika a riadenie podnikov

1 škola alebo fakulta

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Vysoká škola DTI

  • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.