Ekonomika a riadenie podnikov

5 škôl a fakúlt

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

  • Corporate Business and Marketing
  • Ekonomika a manažment podniku
  • Finančné riadenie podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Ekonomická fakulta

  • Ekonomika a manažment verejnej správy
  • Priestorová a regionálna ekonómia
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  • Priemyselná logistika
  • Riadenie procesov
  • Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
3 programy

Filozofická fakulta

  • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.