Ekonomika a riadenie podnikov

16 škôl a fakúlt

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
2 programy

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Verejná ekonomika a politika
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Ekonomika a manažment podniku
1 program

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika dopravy, spojov a služieb
2 programy

Vysoká škola ekonómie a manažmentu

 • Manažment malého a stredného podnikania
1 program

Vysoká škola manažmentu

 • Podnikový manažment
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Paneurópska vysoká škola

 • Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
1 program