Ekonomika a riadenie podnikov

26 škôl a fakúlt

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Priestorová a regionálna ekonómia
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Komerčná logistika
 • Priemyselná logistika
 • Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
3 programy

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
 • Podnikový obchod a marketing
4 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku
 • Manažment výroby a logistika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 10 programov

13 programov

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

 • Informačné a telekomunikačné technológie v podnikaní
 • Manažment malého a stredného podnikania
 • Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Ekonometria a operačný výskum
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Operačný výskum a ekonometria

a ďalšie 2 programy

5 programov

Národohospodárska fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Ekonomická teória
 • Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
 • Právo a ekonómia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Obchodná fakulta

 • Marketingový a obchodný manažment
 • Medzinárodné podnikanie
 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
 • Podnikanie v obchode
4 programy

Technická fakulta

 • Obchodovanie a podnikanie s technikou
1 program

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku

a ďalšie 3 programy

6 programov

Drevárska fakulta

 • Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Podnikové hospodárstvo a manažment
 • Riadenie podniku
3 programy

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Právo a ekonómia
2 programy

Fakulta managementu

 • Manažment podnikových financií
 • Podnikanie
 • Podnikový manažment
 • Stratégia a podnikanie
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Ekonomika a manažment sociálnej práce
1 program

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika dopravy, spojov a služieb
 • Elektronický obchod a manažment
3 programy