Ekonomika a riadenie podnikov

32 škôl a fakúlt

6x najlepšie hodnotená VŠ v ČR. Individuálny prístup, prax. Študujte na NEWTON University.

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
 • Podnikový obchod a marketing
4 programy

Obchodná fakulta

 • Marketingový a obchodný manažment
 • Marketingový a obchodný manažment v anglickom jazyku
 • Medzinárodné podnikanie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Central European Management Institute

 • Ekonomika a finančný manažment
 • Podnikový manažment
 • Právo a etika v podnikaní
3 programy

NEWTON University

 • Bezpečnosť v podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Globálne podnikanie a management

a ďalších 8 programov

11 programov

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, VKI Bratislava

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
 • Medzinárodný management a marketing - Manažér hotelovej a kúpeľnej prevádzky
 • Medzinárodný management a marketing - Marketing a podnikanie v cestovnom ruchu

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

European School of Business & Management SE

 • MBA Corporate management
 • MBA Management inovácií
 • MBA Športový management
3 programy

Cambridge Business School

 • MBA Medzinárodné vztahy a európske štúdie
1 program

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management of Public Administration
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Priestorová a regionálna ekonómia
 • Spatial and Regional Economics
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Komerčná logistika
 • Priemyselná logistika
 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
4 programy

Drevárska fakulta

 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1 program

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Operačný výskum a ekonometria
 • Štatistické metódy v ekonómii
3 programy

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Economics

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
4 programy

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Manažment a právo
 • Právo a ekonómia
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (Business Economics and Management)

a ďalších 7 programov

10 programov

Vysoká škola DTI

 • Manažment služieb v automobilovom priemysle
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
2 programy