Ekonomika a riadenie podnikov

29 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
 • Podnikový obchod a marketing
4 programy

Obchodná fakulta

 • Marketingový a obchodný manažment
 • Medzinárodné podnikanie
 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
 • Podnikanie v obchode
4 programy

Central European Management Institute

 • Ekonomika a finančný manažment
 • Podnikový manažment
 • Právo a etika v podnikaní
3 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku
 • Manažment výroby a logistika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Priestorová a regionálna ekonómia
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Komerčná logistika
 • Priemyselná logistika
 • Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
3 programy

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Ekonometria a operačný výskum
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Operačný výskum a ekonometria

a ďalšie 2 programy

5 programov

Národohospodárska fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Ekonomická teória
 • Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
 • Právo a ekonómia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (Aj)
2 programy

Fakulta managementu

 • Manažment podnikových financií
 • Podnikanie
 • Podnikový manažment
 • Stratégia a podnikanie
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 10 programov

13 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola DTI

 • Manažment služieb v automobilovom priemysle
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
2 programy

Technická fakulta

 • Obchodovanie a podnikanie s technikou
1 program

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku

a ďalšie 3 programy

6 programov

Drevárska fakulta

 • Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
1 program

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Obchod a marketing
 • Podnikové hospodárstvo a manažment
 • Rozvoj vidieka
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Ekonomika a manažment sociálnej práce
1 program