Ekonomika a riadenie podnikov

26 škôl a fakúlt

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Vysoká škola DTI

 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
1 program

Central European Management Institute

 • Podnikový manažment
 • Právo a etika v podnikaní
2 programy

NEWTON University

 • Finančné riadenie podniku
 • Globálne podnikanie a management
 • LL.M. - Právo v podnikaní

a ďalších 6 programov

9 programov

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Corporate manager hotelu, kúpeľov a wellness
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing

a ďalších 6 programov

9 programov

Business Institut EDU a.s.

 • MBA - Finančný management a strategické riadenie financií (Praha)
 • MBA - Riadiaci a kontrolný systém, interný audit (Praha)
 • MBA Management, organizácia a riadenie (Bratislava)
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
2 programy

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Business Management
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Drevárska fakulta

 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1 program

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Podnikové hospodárstvo a manažment
2 programy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika dopravy, spojov a služieb
2 programy