Ekonomika a riadenie podnikov

24 škôl a fakúlt

Online VEĽTRH VŠ od 8.2.2023 do 9.2.2023 Získaj vstupenku ZDARMA

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Central European Management Institute

 • Podnikový manažment
 • Právo a etika v podnikaní
2 programy

NEWTON University

 • Bezpečnosť v podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Globálne podnikanie a management

a ďalších 8 programov

11 programov

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing
 • Medzinárodný management a marketing - Manažér hotelovej a kúpeľnej prevádzky

a ďalšie 2 programy

5 programov

Business Institut EDU a.s.

 • MBA - Finančný management a strategické riadenie financií
 • MBA - Management, organizácia a riadenie
 • MBA - Riadiaci a kontrolný systém, interný audit
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management of Public Administration
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Priestorová a regionálna ekonómia
 • Spatial and Regional Economics
4 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
2 programy

Drevárska fakulta

 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1 program

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
2 programy

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Manažment a právo
 • Právo a ekonómia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku
 • Manažment podniku
 • Obchodné podnikanie
4 programy

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Podnikové hospodárstvo a manažment
2 programy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika dopravy, spojov a služieb
2 programy

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

 • Manažment malého a stredného podnikania
1 program

Vysoká škola manažmentu

 • Bc./BSBA Dvojitý diplom
 • BSBA Bachelor of Science in Business Administration
 • Mgr./Master of Business Administration
 • Podnikový manažment
4 programy