Ekonomika a riadenie podnikov

26 škôl a fakúlt

Klimatická kríza je realita,♻️ zabojuj spolu s nami o našu planétu! TUZVO

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Central European Management Institute

 • Podnikový manažment
 • Právo a etika v podnikaní
2 programy

NEWTON University

 • Bezpečnosť v podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Globálne podnikanie a management

a ďalších 9 programov

12 programov

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing
 • Medzinárodný management a marketing - Manažér hotelovej a kúpeľnej prevádzky

a ďalšie 2 programy

5 programov

Business Institut EDU a.s.

 • MBA - Finančný management a strategické riadenie financií (Praha)
 • MBA - Riadiaci a kontrolný systém, interný audit (Praha)
 • MBA Management, organizácia a riadenie (Bratislava)
3 programy

Unicorn University

 • Aplikovaná ekonómia a analýza dát
 • Business Management
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management of Public Administration
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Priestorová a regionálna ekonómia
 • Spatial and Regional Economics
4 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
2 programy

Drevárska fakulta

 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1 program

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Manažment a právo
 • Právo a ekonómia
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Vysoká škola DTI

 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
1 program

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Business Management
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Podnikové hospodárstvo a manažment
2 programy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika dopravy, spojov a služieb
2 programy