Ekonomika a riadenie podnikov

16 škôl a fakúlt

Pokecaj s vybranou VŠ na online veľtrhu VŠ od 8.2. do 9.2.2023  ZAREGISTRUJ se zdarma

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Obchodná fakulta

 • Biznis a marketing
 • Marketingový a obchodný manažment
 • Marketingový a obchodný manažment v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Data Science v ekonómii
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
2 programy

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Economics

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Central European Management Institute

 • Podnikový manažment
 • Právo a etika v podnikaní
2 programy

NEWTON University

 • Bezpečnosť v podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Globálne podnikanie a management

a ďalších 8 programov

11 programov

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing
 • Medzinárodný management a marketing - Manažér hotelovej a kúpeľnej prevádzky

a ďalšie 4 programy

7 programov

European School of Business & Management SE

 • MBA Corporate management
 • MBA Management inovácií
 • MBA Športový management
3 programy

Business Institut EDU a.s.

 • MBA - Finančný management a strategické riadenie financií
 • MBA - Management, organizácia a riadenie
 • MBA - Riadiaci a kontrolný systém, interný audit
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
4 programy

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Manažment a právo
 • Právo a ekonómia
3 programy

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

 • Manažment malého a stredného podnikania
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Paneurópska vysoká škola

 • Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
 • Ekonomika a manažment podnikania
 • Ekonomika a manažment podniku
3 programy