Ekonomika a riadenie podnikov

1 škola alebo fakulta

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

  • Ekonomika a manažment podniku
  • Ekonomika dopravy, spojov a služieb
  • Elektronický obchod a manažment
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.