Ekonomika a riadenie podnikov

27 škôl a fakúlt

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Obchodná fakulta

 • Biznis a marketing
 • Medzinárodné podnikanie
 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
3 programy

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Ekonómia a právo
 • Manažment verejných politík
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

NEWTON University

 • Globálne podnikanie a management
 • Management v zdravotníctve a sociálných službách
 • Manažment a podnikanie
3 programy

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing
 • Medzinárodný management a marketing - Manažér hotelovej a kúpeľnej prevádzky

a ďalšie 4 programy

7 programov

Unicorn University

 • Business Management
 • Business Management (Double Degree)
 • Business Management (EN)
 • Business Management (Online štúdium)
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management of Public Administration
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Drevárska fakulta

 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1 program

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (Business Economics and Management)
 • Financie, bankovníctvo a investovanie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Vysoká škola DTI

 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
1 program

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Aplikovaná ekonómia a analýza dát
 • Business Management
 • Ekonomika podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Podnikové hospodárstvo a manažment
 • Rozvoj vidieka
2 programy