Ekonomika a riadenie podnikov

28 škôl a fakúlt

Obchodná fakulta

 • Biznis a marketing
 • Medzinárodné podnikanie
 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
3 programy

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Ekonómia a právo
 • Manažment verejných politík
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Vysoká škola DTI

 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
1 program

NEWTON University

 • Globálne podnikanie a management
 • Manažment a podnikanie
2 programy

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Corporate manager hotelu, kúpeľov a wellness
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing

a ďalších 7 programov

10 programov

Unicorn University

 • Business Management
 • Business Management (Double Degree - EN)
 • Business Management (EN)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (Business Economics and Management)
 • Financie, bankovníctvo a investovanie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Aplikovaná ekonómia a analýza dát
 • Business Management
 • Ekonomika podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Drevárska fakulta

 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1 program

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Podnikové hospodárstvo a manažment
 • Rozvoj vidieka
2 programy