Ekonomika a riadenie podnikov

24 škôl a fakúlt

Prihlášky až do augusta 😎 v univerzitnom meste mladých na UKF? Odbor 📗 si vyber tu

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Corporate Business and Marketing
 • Finančné riadenie podniku
 • Podnikový obchod a marketing
3 programy

Obchodná fakulta

 • Management de la vente
 • Marketing and Trade Management
 • Marketingový a obchodný manažment
3 programy

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Manažment verejných politík
 • Právo a ekonómia
4 programy

NEWTON University

 • Finančné riadenie podniku
 • Podnikanie
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Unicorn University

 • Aplikovaná ekonómia a analýza dát
1 program

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a riadenie cestovného ruchu
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Podnikové manažérske systémy
4 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Ekonomika podniku
 • Ekonomika podniku (EN)
 • Manažment podniku
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Ekonomika a manažment podniku
1 program

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Elektronický obchod a manažment
2 programy

Vysoká škola ekonómie a manažmentu

 • Manažment malého a stredného podnikania
1 program

Vysoká škola manažmentu

 • Master of Business Administration
 • Mgr./Master of Business Administration
 • Podnikový manažment
3 programy

Paneurópska vysoká škola

 • Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
1 program