Ekonomika a riadenie podnikov

30 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Corporate Business and Marketing
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Obchodná fakulta

 • Biznis a marketing
 • Management de la vente
 • Marketing and Trade Management

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Economics

a ďalšie 4 programy

7 programov

Vysoká škola DTI

 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
1 program

NEWTON University

 • Finančné riadenie podniku
 • Globálne podnikanie a management
 • Manažment a podnikanie
 • Podnikanie
4 programy

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Corporate manager hotelu, kúpeľov a wellness
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing

a ďalších 7 programov

10 programov

Unicorn University

 • Aplikovaná ekonómia a analýza dát
 • Business Management
 • Business Management (Double Degree - EN)
 • Business Management (EN)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Priestorová a regionálna ekonómia
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Priemyselná logistika
 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
3 programy

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Manažment a právo
 • Právo a ekonómia
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (Business Economics and Management)

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Aplikovaná ekonómia a analýza dát
 • Business Management
 • Business Management (EN)

a ďalších 5 programov

8 programov

Drevárska fakulta

 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1 program

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Podnikové hospodárstvo a manažment
 • Rozvoj vidieka
3 programy