Ekonomika a riadenie podnikov

32 škôl a fakúlt

Študuj v najväčšej učebni a laboratóriu v jednom – 🌲 v lese! TUZVO

Vysoká škola DTI

 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
1 program

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Aplikovaná ekonómia a analýza dát
 • Business Management
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Podnikové hospodárstvo a manažment
 • Rozvoj vidieka
3 programy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika dopravy, spojov a služieb
 • Elektronický obchod a manažment
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu

 • Manažment malého a stredného podnikania
1 program

Vysoká škola manažmentu

 • Bc./BSBA Dvojitý diplom
 • BSBA Bachelor of Science in Business Administration
 • Master of Business Administration

a ďalšie 2 programy

5 programov

Paneurópska vysoká škola

 • Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
 • Ekonomika a manažment podnikania
 • Ekonomika a manažment podniku
3 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia

 • Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
 • Hospodárska a podnikateľská etika
 • Medzinárodné podnikanie v obchode a službách
3 programy