Ekonomika a riadenie podnikov

33 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Aplikovaná ekonómia a analýza dát
 • Business Management
 • Business Management (EN)

a ďalších 5 programov

8 programov

Drevárska fakulta

 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1 program

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Podnikové hospodárstvo a manažment
 • Rozvoj vidieka
3 programy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika dopravy, spojov a služieb
 • Elektronický obchod a manažment
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu

 • Manažment malého a stredného podnikania
1 program

Vysoká škola manažmentu

 • Bc./BSBA Dvojitý diplom
 • BSBA Bachelor of Science in Business Administration
 • Master of Business Administration

a ďalšie 2 programy

5 programov

Paneurópska vysoká škola

 • BBA Ekonómia a manažment
 • Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
 • Ekonomika a manažment podnikania
3 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia

 • Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
 • Hospodárska a podnikateľská etika
 • Medzinárodné podnikanie v obchode a službách
3 programy