Hospodárska politika

4 školy a fakulty

Filozofuješ nad študijnými programmi? 🤓💻😎 Aplikovaná informatika by sa hodila! 

Fakulta hospodárskej informatiky

  • Aktuárstvo
  • Data Science v ekonómii
  • Hospodárska informatika
3 programy

Fakulta medzinárodných vzťahov

  • Hospodárska diplomacia
  • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

  • Európske štúdiá
  • Európske štúdiá a politiky
  • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
  • Európske štúdiá v anglickom jazyku
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.