Hospodárska politika

11 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Ekonomika zemských zdrojov
 • Gaeológia a regionálny rozvoj
 • Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Ekonometria a operačný výskum
 • Hospodárska informatika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Národohospodárska fakulta

 • Ekonomická teória
 • Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
 • Hospodárska politika
 • Právo a ekonómia
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika verejného sektora
 • Financie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Podnikové hospodárstvo a manažment
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1 program