Hospodárska politika

11 škôl a fakúlt

Rozmanitý výber neučitelských 💬, ale aj učitelských 📙🧐 programov nájdeš na TU!

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Data Science v ekonómii
 • Hospodárska informatika
3 programy

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Priestorová a regionálna ekonómia
 • Spatial and Regional Economics
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Ekonomika zemských zdrojov
 • Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
 • Manažérstvo procesov
 • Manažérstvo zemských zdrojov
4 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
 • Európske štúdiá v anglickom jazyku
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika verejného sektora
 • Financie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Podnikové hospodárstvo a manažment
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1 program