Bc

Bakalář; akademický titul, ktorý získava spravidla absolvent troch až štvorročného štúdia na univerzite alebo vysokej škole, prípadne aj študent, ktorý ukončil štúdium na vyššej odbornej škole oprávnené tento titul v spolupráci s vysokou školou. Související odkazy: Bakalár Bakalárska práca