Dvojkolesový prijímacie konanie

Prijímacie konanie, kde študent musí prejsť dvoma kolesami prijímacích skúšok, aby sa dostal na chcenou univerzitu, školu; väčšinou býva prvé kolo písomné, druhé ústne; do druhého kole študenti postupujú na základe poradia bodov z prvého kola. Související odkazy: Druhé kolo prijímacieho konania jednokolová prijímacie konanie