Online MBA štúdium: Cesta k udržateľnejšej budúcnosti

25. 8. 2022 | PR články

Online MBA štúdium: Cesta k udržateľnejšej budúcnostiÚspora nielen času a peňazí, ale takisto i prírodných zdrojov a energie. To sú len niektoré z pozitívnych dopadov online štúdia MBA.

Dopyt po vzdelávaní na diaľku rastie. Jeho obľúbenosť navyše umocnila pandémia. Niet divu – tento spôsob e-learningovej výučby je šetrnejší nielen k peňaženke, ale takisto i k prírode. O ušetrenom čase nehovoriac. Online MBA štúdium na inštitúte CEMI umožňuje skĺbenie profesijného a rodinného života so štúdiom a zároveň predstavuje udržateľnejšiu formu vzdelávania v porovnaní s prezenčnou, alebo kombinovanou formou štúdia.

Online MBA štúdium šetrí planétu

Negatívne globálne zmeny navždy menia spôsob, akým premýšľame, alebo sa rozhodujeme. To isté platí i pre oblasť vzdelávania. Udržateľnosť je výzva, ktorej čelia vzdelávacie inštitúcie po celom svete. Práve inštitút CEMI je v tejto oblasti príkladom. Zatiaľ čo u niektorých škôl sa prešlo na online výučbu len dočasne, narýchlo a z núdze v priebehu pandémie, vízie inštitútu CEMI sú od jeho vzniku v roku 2011 rovnaké – poskytovať prepracované, moderné online MBA vzdelávanie, dostupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Práve 100% online výučbou totiž dochádza k zmierneniu dopadov klimatických zmien a podpore udržateľnosti. Aké sú teda environmentálne výhody online MBA štúdia?

Menšia uhlíková stopa

Inštitút CEMI, ako jednotka na trhu profesijného MBA štúdia v ČR a SR vypracoval štatistiku, v ktorej porovnáva produkciu CO2 v prípade kombinovanej formy výučby oproti online štúdiu. Štatistika sa zameriava na dopad pripisovaný dochádzaniu študentov do školy. Aký je výsledok? Pri online modeli výučby MBA každý študent v priebehu ročného štúdia v priemere ušetrí (vyprodukuje) 1 302 kg CO2*. S viac než 2000 študentmi, ktorí už na inštitútu CEMI študovali, to dohromady činí nezanedbateľných 2 605 nevyprodukovaných CO2 – čo je hmotnosť, ktorá zodpovedá napríklad 520 slonom, alebo 15 dopravným lietadlám Boeing 747.

Pre porovnanie jeden priemerný strom za 100 rokov svojho života absorbuje jednu tonu CO2. To znamená, že by bolo nutné vysadiť viac než dva a pol tisíc stromov, aby sa táto záťaž (v prípade dochádzania na výučbu) vykompenzovala.

Pritom doprava študentov je len jeden zo zdrojov uhlíkových dopadov pripisovaných výučbe. V ušetrenom množstve CO2 nie je započítaná napríklad úspora za ubytovanie študentov, alebo prevádzku učební.

Ďalšie environmentálne výhody online MBA štúdia

Úspora energie

Veľké verejné budovy spotrebovávajú obrovské množstvo energie a tepla. E-learning síce presúva časť energetickej záťaže z fyzických učební do domácností, i napriek tomu sú úspory energie značné. Napríklad štúdia Stockholmeského inštitútu pre životné prostredie spočítala, že študenti, ktorí prešli na online štúdium, znížili svoje emisie oxidu uhoľnatého z 90 kg na 4 kg za semester.

Menej papierového odpadu

Najväčším prínosom online vzdelávania pre životné prostredie je pravdepodobne zníženie množstva papierového odpadu – až 60 % školského odpadu totiž tvorí práve papier. Bežná škola s prezenčnou výučbou denne spotrebuje asi 2 000 listov papiera. To je približne jeden strom týždenne.

Odlesňovanie je vážnym problémom na celom svete. Papierenský priemysel nielenže spotrebováva rozsiahle prírodné zdroje, ale takisto vyžaduje značné množstvo energie k výrobe. Online výučba sa opiera predovšetkým o digitálne dokumenty. Napríklad na inštitúte CEMI majú študenti k dispozícií online študijné materiály od svojich lektorov, k tomu majú navyše prístup do online knižnice Bookport od nakladateľstva Grada s 9 000 knihami v elektronickej podobe. Tieto materiály tak môžu využívať pre spracovanie svojich seminárnych prací, či diplomových prací naozaj kdekoľvek a kedykoľvek, pričom i seminárne práce sa odovzdávajú len v elektronickej podobe. Vďaka tomu sa používa menej papiera a celkovo sa šetria lesy.

Významným prínosom online vzdelávanie je takisto zníženie množstvo plastového odpadu. S online výučbou totiž odpadá potreba využívať obyčajné plastové obaly na jedlo alebo fľašky s nápojmi.

Online MBA štúdium šetrí i peňaženku

S online výučbou odpadá nutnosť pravidelného dochádzania do školy, čim študenti nielenže znižujú uhlíkovú stopu, ale takisto znižujú dopravnú záťaž a šetria za pohonné hmoty.

Menej najazdených kilometrov = viac peňazí

Inštitút CEMI vo svojom prieskume spočítal, že pokiaľ by jeho študenti museli namiesto online výučby dochádzať na kombinovanú výučbu, činí najazdená priemerná vzdialenosť za rok 7 040 km. V priebehu ročného MBA štúdia by tak pri súčasných cenách pohonných hmôt minuli 1 044 Eur.

Náklad na dochádzanie v prípade 100% online MBA štúdia sa ale oproti tomu rovnajú nule. Online výučba tak umožňuje študentom nielen zostať doma ( a odpustiť si tak desiatky hodín za volantom) a učiť sa pohodlne pomocou moderných e-learningových systémov, ale zároveň ušetriť viac než 1 000 Eur  ročne za palivo. Študenti sa takisto vyhnú zápcham na diaľniciach a celkovej amortizácií vozidla. Naozaj potrebujete ešte  viac dôvodov k tomu, aby ste sa rozhodli pre online MBA štúdium?

 

*Výpočet úspory CO2 a ceny za pohonné hmoty v prípade kombinovanej formy štúdia

Úspora za pohonné hmoty i CO2 je demonštrovaná na vozidle Škoda Kodiaq L&K 2,0 TSi (140 kW) s produkciou CO2 185 g/km a s kombinovanou spotrebou 8,2 l/100 km. Použitá cena pohonných hmôt 1,81 Eur/l bola stanovená na základe priemernej ceny PHM podľa tabuliek cestovných náhrad pre rok 2022. Priemerná vzdialenosť dochádzania za štúdiom jedného študenta činí 320 km na 1 cestu tam a späť, čo je ročne 7 040km pri dochádzaní 22 x ročne ( teda zhruba 1 x za 14 dní okrem prázdnin).

Ďalšie články k téme