Príprava budúcich dôstojníkov na Akadémii ozbrojených síl

6. 2. 2024 | PR články

AOSAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši je poprednou vzdelávacou inštitúciou a navyše jedinou vojenskou školou na Slovensku. Svojich študentov pripravuje na kariéru budúcich dôstojníkov pre potreby rezortu obrany, ako aj odborníkov v oblasti bezpečnosti a obrany štátu pre civilný sektor. Okrem toho poskytuje vzdelávanie aj profesionálnym vojakom Ozbrojených síl SR.

Akadémia ozbrojených síl ponúka všetky 3 stupne vysokoškolského štúdia. Na bakalárskom stupni majú uchádzači možnosť vybrať si zo štyroch študijných programov v dennej forme štúdia, a to program Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy či Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Následne majú možnosť pokračovať na ďalších stupňoch štúdia v rovnomenných programoch.

Akadémia nesie názov významnej osobnosti slovenských dejín, Milana Rastislava Štefánika, ktorý je svojou osobnosťou a činmi inšpiráciou pre študentov akadémie počas celého štúdia.

Dňom prijatia na vysokoškolské štúdium je uchádzač o štúdium personálnym rozkazom prijatý do služobného pomeru profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe a je ustanovený do funkcie kadet v hodnosti vojak 1. stupňa. Povolanie vojaka nie je rozhodne jednoduché a vyžaduje veľkú dávku odvahy, výdrže a odhodlania, pričom sa dá označiť za celoživotné poslanie. Jeho dôležitosť je umocnená aj dnešnou dobou, v ktorej rezonuje potreba obrany štátu.

AOSSlávnostné vyradenie a promócia študentov AOS

Štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika vyžaduje plné nasadenie i množstvo energie zo strany kadetov.

Vojaci a vojačky, ktorí zvládnu vyučovací proces, získavajú okrem vedomostí aj univerzálne skúsenosti, pripravia sa na prežitie v nepriaznivých situáciách, zvýšia svoju odolnosť i sebavedomie. Tí, čo ovládajú excelentnú komunikáciu, nájdu uplatnenie v štábnych funkciách, vedúce osobnosti môžu vyniknúť vo velení jednotkám, no a dobrodružné povahy môžu zažiť okrem krušných chvíľ aj nečakané radostné momenty, pocit spolupatričnosti a jednoty. Študenti za svoju tvrdú prácu a štúdium poberajú funkčný plat, pričom škola im ešte zabezpečuje aj bezplatné ubytovanie a stravu.

AOSŠtudenti sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných vedeckých súťaží

Špecifikom Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika sú aj prijímacie skúšky. Tie okrem vedomostnej časti zloženej z testu z matematiky a anglického jazyka obsahujú aj prijímacie konanie na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka. V rámci neho sa posudzuje psychická, zdravotná aj fyzická spôsobilosť budúceho vojaka. Uchádzačov o štúdium tak čaká napríklad beh na 12 minút, skok do diaľky či zhyby na hrazde.

Štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je tou najlepšou prípravou na kariéru vojaka, akú si vieš predstaviť. Pridaj sa k nám a zaži pocit spolupatričnosti, sebanaplnenia a víťazstva nad prekážkami a sebou samým.

Ďalšie články k téme

Staňte sa expertom na les

Staňte sa expertom na les

Komplikovaný ekosystém, akým je les a porozumenie všetkému, čo sa ho týka, nie je jednoduchá disciplína. S tým ale rozhodne nemajú problém študenti a absolventi Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Práve Lesnícka fakulta TUVZO je jedinou vysokoškolskou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa venuje problematike lesníctva. Fakulta ponúka celkom 19 študijných programov na všetkých 3 …

Zaujímaš sa o environmentalistiku a ekológiu? TUZVO je presne pre teba!

Zaujímaš sa o environmentalistiku a ekológiu? TUZVO je presne pre teba!

Životné prostredie je veľkou spoločenskou témou a nie je sa čomu diviť. Popularitu má najmä medzi mladou generáciou, ktorá sa jej aktívne venuje, ale skutočných odborníkov na túto problematiku nie je tak veľa. Pokiaľ ťa teda zaujíma životné prostredie a chceš sa mu venovať nielen vo voľnom čase, ale aj v škole a následne v …

„Technika“ nie je len o mužoch, Top študentkou je Miroslava Mališová z STU

„Technika“ nie je len o mužoch, Top študentkou je Miroslava Mališová z STU

Absolútnou víťazkou a Top študentskou osobnosťou Slovenska v akademickom roku 2022/2023 sa stala vedkyňa Miroslava Mališová z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Súčasne sa stala aj laureátkou ceny Študentská osobnosť Slovenska za Prírodné vedy a chémiu a Ceny Uniqa za udržateľnosť. Výsledky jej výskumu majú ohlas po celom svete. Miroslava Mališová sa od bakalárskeho štúdia …