Správny výber vysokej školy je prvým a môže byť posledným krokom k dobrej práci

20. 11. 2023 | PR články

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo ZvoleneNa Slovensku študuje na vysokej škole viac ako 130 tisíc študentov a každý rok úspešne svoje štúdium skončí približne 40 tisíc absolventov. Úspešné absolvovanie vysokej školy však nie je garanciou dobrého uplatnenia v praxi a už vôbec nie je garanciou uplatnenia v odbore. Podľa štatistík je to približne len 50 % absolventov, ktorí sa uplatnia v odbore, ktorý v skutočnosti vyštudovali. Čo môžu žiaci na stredných školách teda urobiť pre to, aby patrili za pár rokov k tým absolventom vysokých škôl, ktorí po skončení vysokoškolského štúdia budú uplatňovať nadobudnuté znalosti v praxi?

Zvažovať výber vysokej školy v maturitnom ročníku nie je tak jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Nielenže si stredoškoláci vyberajú zameranie, ktorému sa budú najbližšie roky venovať, ale istým spôsobom aj svoje profesijné smerovanie, teda budúcu prácu. Odpoveďou na túto dilemu by mala byť škola, ktorá ponúka kvalitné akademické zázemie, podporuje svojich študentov, rozvíja ich talent, je inštitúciou, ktorá vyniká vo svojom zameraní a v neposlednom rade pripravuje študentov na prax už počas štúdia. Jednou z takých je aj Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene.

Prvým dobrým znakom pri výbere vysokej školy je ponuka študijných programov a ich špecializácia.  Už samotné programy Drevárskej fakulty TUZVO sú koncipované tak, aby pripravovali svojich študentov na prácu v konkrétnom sektore na trhu práce. Na svoje si tu prídu záujemcovia o spracovanie dreva, tvorbu a konštrukciu nábytku, či v súčasnosti populárne drevené stavby. Drevárska fakulta je správnou voľbou aj pre umelecké duše zamerané na dizajn nábytku a interiéru, ale dokonca aj záujemcovia o ekonomiku a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu a protipožiarnu ochranu a bezpečnosť. Absolventi sa tak stávajú odborníkmi na konkrétnu oblasť a hneď po absolvovaní školy vedia obsadiť pracovné miesto s veľmi špecifickými nárokmi a požiadavkami.

Drevárska fakulta TUZVO

S čím častokrát bojujú mnohí absolventi vysokých škôl, je konkurencia na trhu práce. Plynie to z toho, že v mnohých prípadoch sa dá študovať rovnaký odbor na niekoľkých vysokých školách, čo spôsobuje väčší prísun absolventov ako sa na danom trhu dokáže uplatniť. Absolventi Drevárskej fakulty TUZVO majú v tomto ohľade výhodu, nakoľko práve ich fakulta je jedinou na Slovensku, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie v týchto programoch.

Dôkazom toho, ako sa štúdium na vysokej škole a znalosti z nej vzájomne dopĺňajú s praxou je aj študent Lukáš Nemec, ktorý je zároveň šéfom univerzitnej organizácie Woodenworld. Lukáš sa totiž drevu začal venovať už od detstva a Drevárska fakulta TUZVO mu ponúkla akademické zázemie, ktoré ho rozvíja v práci s drevom, ale zároveň je pre neho zdrojom všetkých znalostí od technologického spracovania až po programovanie, ktoré sú pre jeho budúcu kariéru nevyhnutné.

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene

Ďalším dôležitým kritériom pri posudzovaní vysokej školy je aj vedecká činnosť jej akademikov a doktorandských študentov. Akademická pôda je totiž zdrojom hodnotných a najmä nových informácií pre celú oblasť. V tom nezaostáva ani Drevárska fakulta TUZVO, ktorá navyše svoju činnosť a vedu popularizuje medzi verejnosťou. Nedávnym príkladom môže byť Konferencia Veda okolo dreva, dizajn okolo vedy, ktorá bola prehliadkou dizertačných prác študentov.

Vybrať si vysokú školu je veľmi zodpovedné rozhodnutie. Dobrou správou ale je, že toto rozhodnutie môže byť jedným z tých najlepších v živote.

 

Foto 2 a 3: DF TUZVO

Ďalšie články k téme

Staňte sa expertom na les

Komplikovaný ekosystém, akým je les a porozumenie všetkému, čo sa ho týka, nie je jednoduchá disciplína. S tým ale rozhodne nemajú problém študenti a absolventi Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Práve Lesnícka fakulta TUVZO je jedinou vysokoškolskou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa venuje problematike lesníctva. Fakulta ponúka celkom 19 študijných programov na všetkých 3 […]

čítajte viac

Zaujímaš sa o environmentalistiku a ekológiu? TUZVO je presne pre teba!

Životné prostredie je veľkou spoločenskou témou a nie je sa čomu diviť. Popularitu má najmä medzi mladou generáciou, ktorá sa jej aktívne venuje, ale skutočných odborníkov na túto problematiku nie je tak veľa. Pokiaľ ťa teda zaujíma životné prostredie a chceš sa mu venovať nielen vo voľnom čase, ale aj v škole a následne v […]

čítajte viac

Prečo odchádzajú slovenskí študenti na vysoké školy do Česka?

Niet pochýb, že Slovensko má problém s masovým odchodom talentov do zahraničia. Každý piaty študent odchádza za vysokoškolským štúdiom za hranice. Slovenský študenti dlhodobo predstavujú takmer polovicu zahraničných študentov na českých univerzitách. V minulom roku študovalo v Českej Republike približne 20 900 Slovákov, z toho najviac slovenských mladých, 5200 študovalo na Masarykovej univerzite v Brne, nasledovalo 3660 študentov na Karlovej […]

čítajte viac