Stavebníctvo nie je len o stavbe budov. Presvedčí ťa Stavebná fakulta UNIZA.

5. 2. 2024 | PR články

Stavebná fakulta UNIZAŽilinská univerzita v Žiline má sedem fakúlt, medzi ktoré patrí aj Stavebná fakulta. Práve tá sa venuje oblasti cestného, železničného a pozemného staviteľstva, objektom dopravných služieb, dopravnému plánovaniu, technológiám a manažmentu stavieb, a samozrejme rozvíja schopnosti zamerané na stavebnú mechaniku, pružnosť a plasticitu, geodéziu, geotechniku, hydrauliku, hydrológiu, stavebnú fyziku a materiálové inžinierstvo. Fakulta má v súčasnosti viac ako 8 000 absolventov a takmer 5 000 úspešných inžinierov. Študenti majú možnosť vybrať si zo 4 študijných programov na bakalárskom stupni, až z 9 na inžinierskom a zo 4 na doktorandskom stupni.

Ako aj iné fakulty, Stavebná fakulta má jednotlivé pracoviská, ktoré sa špecializujú na konkrétne oblasti:

Zameranie na staviteľstvo

  • Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky – Výpočtové modely stavebných konštrukcií pomocou progresívnych diagnostických metód.
  • Katedra stavebných konštrukcií a mostov – Mosty od A po Z.
  • Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu – Inžinierske siete? Žiadny problém!
  • Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva – Vedecké poznatky pre lepšie železnice.

Zameranie na geodéziu a geotechniku

  • Katedra geotechniky – Pevné základy nad aj pod zemou.
  • Katedru geodézie – Všetko o kartografii, metrológii, určovaní polohy a mnoho ďaľšieho.

Zameranie na manažment a inžinierstvo

  • Katedra technológie a manažmentu stavieb – Na čo všetko myslieť pri výstavbe?
  • Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva – Kapacita križovatiek, simulácia dopravy či environmentálne hľadisko výstavy.

Jednotlivé katedry napovedia, na aké oblasti sú absolventi Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline následne v praxi expertami. Nie je preto prekvapivé, že sú vo svojom odbore vyhľadávanými odborníkmi. Navyše tomu nahráva napríklad aj stav mostov na Slovensku, z ktorých až 1 700 je v havarijnom stave. Absolventi sa teda nemusia báť, že budú mať núdzu o prácu. A to dokonca ani v zahraničí, Stavebná fakulta totiž ponúka aj anglický odbor Civil engineering structures.

Okrem už spomínaných katedier má fakulta aj ďalšie zaujímavé špecializované pracoviská. Patrí sem Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo, Centrum pre aplikovaný výskum či Centrum pre výskum v doprave. Unikátnym je aj skúšobné laboratórium, ktoré vykonáva rôzne skúšky súvisiace so stavebníctvom.

Pre lepšiu predstavu o štúdiu, o jednotlivých programoch a najmä o ich náplni vám odporúčame navštíviť stránku so študijným plánom. Pre presné zobrazenie predmetov je najskôr nutné vybrať si študijný program, podľa ktorého sa zobrazia konkrétne predmety a je to.

 

Pokiaľ hľadáte štúdium s veľkým potenciálom uplatnenia, tak Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline je tou správnou voľbou. Stačí si už len podať prihlášku, a to najneskôr do 31. marca 2024.

Ďalšie články k téme

Študuj verejnú správu a ľudské zdroje v Trenčíne

Študuj verejnú správu a ľudské zdroje v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov je jednou z fakúlt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ponúka študijné programy zamerané na rozvoj znalostí a schopností v oblasti ekonómie, manažmentu, verejnej správy, ľudských zdrojov, marketingu a sociálnej práce. Presnejšie je možné podať si prihlášku na 2 bakalárske programy: Ľudské zdroje a personálny manažment alebo Verejnú správu. Magisterský a doktorandský …

Študentka Natália: "Škoda auto Vysoká škola bola láska na prvý pohľad"

Študentka Natália: "Škoda auto Vysoká škola bola láska na prvý pohľad"

Natália Korcoňová pochádza z Bánoviec nad Bebravou, kde študovala na strednej škole, Obchodnej Akadémii v Trnave. Na vysokoškolské štúdium si vybrala súkromnú Škoda Auto Vysokú školu v Českej republike a zvolila si štúdium v anglickom jazyku. Čo ovplyvnilo jej výber? Odkiaľ sa dozvedela o tejto škole? Je so svojím výberom spokojná, splnila ŠAVŠ jej očakávania a …

Študuj a zlepšuj Slovensko!

Študuj a zlepšuj Slovensko!

Dvojitá kvalita potravín je na Slovensku veľmi diskutovanou témou. Navyše patrí k témam ako politika, futbal či hokej, teda k takým, na ktoré sú odborníci úplne všetci. Ty sa však môžeš stať skutočným odborníkom a môžeš prispievať k skvalitňovaniu tohto odvetvia na Slovensku, a to vďaka štúdiu na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v …