Študuj a zlepšuj Slovensko!

4. 1. 2024 | PR články

Budova_FBP_SPUDvojitá kvalita potravín je na Slovensku veľmi diskutovanou témou. Navyše patrí k témam ako politika, futbal či hokej, teda k takým, na ktoré sú odborníci úplne všetci. Ty sa však môžeš stať skutočným odborníkom a môžeš prispievať k skvalitňovaniu tohto odvetvia na Slovensku, a to vďaka štúdiu na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Ako už z názvu vyplýva Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU sídli v Nitre. Nakoľko je fakulta jednou zo šiestich fakúlt univerzity, staneš sa súčasťou tak akurát veľkého univerzitného života. Študentom sú k dispozícii vynovené a plne vybavené internáty a nemalou motiváciou sú aj široké možnosti uplatnenia po skončení štúdia. Práve absolventi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre totiž patria k TOP 5 najvyhľadávanejším na trhu práce.

Na vysokej uplatniteľnosti študentov má veľkú zásluhu práve odborné zameranie fakulty a súlad s požiadavkami trhu. Nie všetky vysoké školy sú schopné napĺňať svojimi absolventmi potreby pracovného trhu. To rozhodne však neplatí pre Fakultu biotechnológie a potravinárstva SPU. Dôkazom potreby týchto absolventov je aj stav potravinovej bezpečnosti na Slovensku. Podľa meraní z roku 2021 sa Slovensko umiestnilo na predposlednej priečke v hodnotení krajín Európskej únie. Potravinová bezpečnosť sa zaoberá najmä tým, či je krajina schopná zaistiť dostatok zdravých, bezpečných a cenovo dostupných potravín. Práve absolventi Fakulty biotechnológie a potravinárstva sú tými najpovolanejšími odborníkmi, ktorí môžu zlepšovať tento stav.

Merch_FBP_SPUReklamné tričko Fakulty biotechnológie a potravinárstva

Hlavným predpokladom pre to, aby mohli absolventi napĺňať potreby pracovného trhu je kvalitná výuka a neustále napredovanie v skúmaní. To sa netýka len vedeckých pracovníkov, ale aj študentov so záujmom o vedecko-výskumnú činnosť, ktorým fakulta poskytuje skvelé zázemie. K tejto činnosti neodmysliteľne patria aj medzinárodné konferencie, vďaka ktorým môžu študenti rozširovať svoje poznatky o tie najnovšie zistenia, ale v mnohých prípadoch aj prezentovať svoje vlastné výsledky práce.

Pokiaľ ťa teda zaujala Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU, neváhaj navštíviť jej webové stránky či dokonca kanál na YouTube. Najlepšou správou pre uchádzačov je prehľadná stránka Poď na zelenú, kde sú všetky informácie k prihláškam, prijímaciemu konaniu a podmienkam na jednom mieste!