Studuj na Univerzitě Karlově

9. 12. 2020 | Inspirace

Karolinum 2Jste si jistí studiem v České republice, ale váháte, na kterou z fakult nejstarší české univerzity se vydat? Zde vám přinášíme krátké představení jednotlivých fakult UK, ve kterých se dozvíte něco málo o studiu u nich a které vám ukáží důvody, proč si podat přihlášku právě k nim.

Medailonek FAF

Farmaceutická fakulta UK

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové je špičková vědecko-pedagogická instituce. Od svého založení v roce 1969 patří k vědecky nejaktivnějším a nejdůležitějším součástem Univerzity Karlovy, kde v oblasti výzkumu zaujímá přední místo.

Absolventi Farmaceutické fakulty UK vždy najdou uplatnění ve svých oborech nejen v ČR, ale i v celé Evropské unii. Zaměstnatelnost absolventů je dlouhodobě 100 %. Jsme škola otevřená světu, novým metodám a možnostem!

Baví Tě biologie nebo chemie? Chceš znát původ nemocí a jak je léčit? Chceš vědět, jak se léčiva vyvíjejí, vyrábí, podávají člověku a jak se sleduje jejich účinek? Staň se farmaceutem!

Chceš znát původ nemocí? Bavila by Tě laboratorní diagnostika? Chceš pomáhat s léčbou lidí, ale kontakt s nemocnými Ti nevyhovuje? Staň se laboratorním diagnostikem!

Den otevřených dveří: https://www.faf.cuni.cz/DOD

Medailonek FF

uk 2

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je jako jedna ze čtyř zakládajících fakult Univerzity Karlovy tradičním centrem české vzdělanosti. Svou prestiž zakládá na široké nabídce programů, na hloubce a náročnosti studia a na svém výběrovém charakteru.

Na Filozofické fakultě UK studuje přes 6000 studentů. Absolventi se dokážou vynikajícím způsobem uplatnit na nejvýznamnějších postech v oblastech vědy, kultury či politiky.

Díky sedmi stovkám špičkových pedagogů a vědeckých pracovníků je tato fakulta významnou českou humanitně orientovanou vzdělávací institucí, která ve svých oborech prezentuje stále nové a objevné myšlenky, a navazuje tak na svou několikasetletou tradici.

Na FF UK se vyučuje přes 200 studijních programů ve všech stupních studia (Bc. / Mgr. / Ph.D.) v oblastech jazyků, historie, pedagogiky, filozofie nebo dějin umění. Proto, pokud stojíš o vysoce kvalitní humanitní vzdělání, neváhej, a staň se studentem FF UK.

Web: https://www.ff.cuni.cz/
FB: https://www.facebook.com/ff.cuni
FB pro uchazeče: https://www.facebook.com/mirim.na.FFUK/

Medailonek FSV

FSV UK

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) je jednou z nejmladších a nejdynamičtějších fakult UK. Tvoří ji pět institutů zaměřených na klíčové sociálně-vědní obory: ekonomii, komunikační studia a žurnalistiku, mezinárodní studia, sociologii a politologii.

Skrze svou pedagogickou a vědeckou činnost přispívá k pochopení společnosti v kulturních, historických i teritoriálních souvislostech. Na expertní rovině spolupracuje na všech úrovních veřejné sféry – se státním, soukromým sektorem a neziskovými organizacemi.

Zajímá tě sociologie, mezinárodní politika nebo ekonomie? Chceš se uplatnit ve zpravodajství nebo jako PR specialista/ka? Přidej se k nám na FSV UK!

Web: https://fsv.cuni.cz/
FB skupina pro uchazeče: https://www.facebook.com/groups/UchazeciFSVUK/

Medailonek MFF

MatFyz UK

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy patří tradičně k nejlepším vědeckým a vzdělávacím institucím České republiky. Nabízíme kvalitní vzdělání v širokém spektru oborů matematiky, fyziky, informatiky a učitelství. Naši studenti se v rámci studia podílejí na mezinárodních výzkumných projektech a část studia mohou absolvovat v zahraničí.

Absolventi MFF UK si mohou vybírat, slovo nezaměstnanost neznají a do praxe vstupují s nadprůměrnými platy. Matfyz je zároveň špičkovou vědeckou institucí, která dlouhodobě generuje zhruba 6 % vědeckých výsledků v ČR.

Fakulta také nabízí osobní přístup ke studentům, přátelské prostředí a perspektivní obory. Jestliže máš rád výzvy a stojíš o kvalitní matematicky nebo fyzikálně orientované vzdělání, MFF UK je fakultou právě pro Tebe.

Web pro uchazeče: studuj-matfyz.cz

Medailonek PřF

Přírodovědecká fakulta UK

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy je jednou z největších vědecko-výzkumných institucí v ČR, a to jak z hlediska počtu vědeckých výsledků, tak i na základě hodnocení jejich kvality. Nabízí studijní programy v oblastech biologie, chemie, geografie, geologie a ochrany životního prostředí včetně programů zaměřených na učitelství. Přehled studijních možností najdete na www.prirodovedcem.cz.

Úspěšné absolvování studia znamená vytvoření celoživotního kapitálu. S diplomem z Univerzity Karlovy nebudeš mít problém s uplatněním na trhu práce a s plněním svých snů. Budeš mít možnost podívat se do světa a stát se součástí komunity na špičkových pracovištích. Navíc Tě bude pojit celoživotní přátelství s kolegy napříč obory, kteří sdílejí podobné zájmy jako ty. Přidej se k nám. Študuj vejšku v Českej republike – studuj na Univerzitě Karlově.