Unicorn University je škola, kde máte vyučujúcich na svojej strane

2. 5. 2022 | PR články

Unicorn UniversitySúkromná vysoká škola Unicorn University vyučuje dátovú analýzu a biznis. Svojím prístupom k študentom sa však vymyká väčšine vysokých škôl.

Pokiaľ sa zaujímate o IT, biznis či dátovú analýzu a hľadáte vhodnú vysokú školu, zbystrite. Už ste počuli o Unicorn University? Táto súkromná vysoká škola bola založená v roku 2007 pod hlavičkou tuzemskej softvérovej spoločnosti Unicorn, ktorá sa radí medzi špičky v odbore a softvérové riešenia poskytuje po celom svete.

Vďaka tomuto spojeniu je aj na univerzite udržovaná firemná kultúra, čo je na akademickej pôde naozaj nezvyčajné. Čo to znamená? „K študentom sa snažíme pristupovať skôr ako k spolupracovníkom. Môžu sa na nás obracať naozaj s čímkoľvek a my sa vždy spoločne s nimi snažíme nájsť to najlepšie riešenie. Na druhej strane od nich vyžadujeme proaktívny prístup, zodpovednosť a správanie, ktoré je štandardom vo firmách typu Unicorn,“ popisuje Jan Čadil, rektor Unicorn University.

Získate množstvo praktických zručností

S tým súhlasí aj Lucie Pražáková, študentka druhého ročníka magisterského programu Aplikovaná ekonómia a analýza dát. „Predtým som sa zameriavala na marketing, ale chcela som odbor, ktorý ma bude posúvať. V tej dobe ma zaujímala umelá inteligencia, a práve preto som si zvolila Unicorn University, ktorá túto oblasť pokrýva,“ vysvetľuje dôvod, prečo si vybrala IT odbor aj napriek tomu, že nemala žiadny background.

Unicorn University

Kvituje predovšetkým to, že jej škola praktickou výučbou dala mnoho hard skills, či už sa jedná o znalosť programovacieho jazyka R, alebo schopnosť efektívne pracovať s dátami. Práve vďaka týmto skúsenostiam získala miesto na polovičný úväzok v spoločnosti O2, kde pracuje ako Data Scientist. „Bez Unicorn University by som také miesto nikdy nedostala. Použila som vypracované školské seminárky ako vlastné portfólio a na základe toho ma prijali,“ hovorí študentka. Aj vďaka tomu môže vedomosti, ktoré sa v hodinách naučila, okamžite aplikovať do praxe.

Ďalším veľkým benefitom, ktorý vypichuje, sú kvalitné vyučujúce. Konkrétne spomína napríklad doktora Šafra, vyučujúceho v predmetoch dátovej analýzy. „Dokáže vás naučiť, ako sa učiť a ako k danej tematike pristupovať. Práve vďaka jeho hodinám som získala množstvo znalostí z IT, pretože zadáva praktické úlohy,“ hovorí. Nie sú to však iba hodiny pána Šafra. „Učitelia sú na vašej strane. Snažia sa vám maximálne pomôcť, a to aj v prípade vlastných projektov či podnikania,“ dodáva.

Unicorn University sa snaží vyjsť študentom aj maximálne v ústrety pri zlaďovaní štúdia a ich pracovných a rodinných časových možností. Preto ponúka aj programy v kombinovanej forme, a navyše ako prvá vysoká škola v Českej republike získala akreditáciu plne online štúdia. „Naším cieľom je byť medzinárodnou školou, kde budú študovať ľudia z celého sveta. Chceme všetkým umožniť vzdelávať sa odkiaľkoľvek a kedykoľvek a som rád, že sa nám tento cieľ darí plniť,“ hovorí riaditeľ Marek Baránek.

Unicorn University

Zaujíma vás, ako školu hodnotia ďalší študenti a absolventi? František Raszyk sa vďaka povinnej praxi dostal do Microsoftu, svojej vysnívanej firmy. Študent Jan Bambousek zase momentálne absolvuje prax v Poisťovni VZP, kde spoločne s kolegom vytvára aplikáciu na sledovanie a vykazovanie práce na home office. Za to im poisťovňa zaplatí školné na budúci rok.