Výber správnej školy je kľúčový

11. 3. 2021 | PR články

Unicorn UniversityIT sa teší stále väčšej popularite. Posledný prieskum Randstad Employer Brand Research ukazuje, že je to najatraktívnejší obor. Niet divu. Dajú sa v ňom zarobiť slušné peniaze a nesie so sebou celý rad nadštandardných benefitov. Skrátka firmy si dobrých ajťákov hýčkajú hlavne preto, že takých odborníkov je na trhu zúfalo málo. Veľkú úlohu v tom hrá výber správnej školy.

Unicorn University vzdeláva ľudí v oblasti IT už od roku 2007 a vychovala množstvo odborníkov, ktorí sa dokážu uplatniť alebo sa venovať vlastnému podnikaniu. Je to predovšetkým preto, že prax je v tomto prípade dôležitejšia ako bifľovanie. Preto na Unicorn University učia odborníci, ktorí sa vývojom softvéru skutočne živia.

Či už štúdium prebieha v rámci praktických workshopov alebo formou projektovej výuky, vždy je zamerané na skutočný problém. „My vlastne simulujeme spôsob, akým by to robili v reálnom svete,” vysvetľuje Marek Beránek, riaditeľ Unicorn University. Dodáva, že povinná je pre študentov aj polročná stáž, ktorú je možné absolvovať v partnerských firmách ako Unicorn, Microsoft alebo KPMG.

To využil aj František Raszyk, ktorý sa v priebehu štúdia prihlásil na stáž do firmy Microsoft, v ktorej dnes pôsobí na hlavný pracovný pomer. Priznáva, že Microsoft je jeho vysnívaná firma už od dôb, kedy si zadovážil prvý počítač. „Unicorn university vám nezaručí, že sa uchytíte, že sa uplatníte, že budete viesť ľudí alebo rovno celú firmu. Dá vám k tomu ale potrebné vzdelanie, nástroje, kontakty a pomocnú ruku.” odpovedá.

František Raszyk

František Raszyk

Dostupné štúdium pre každého

Za veľké plus považuje aj to, že na sebe škola pracuje a využíva moderné metódy výuky. „Vidím, že sa škola snaží byť neustále lepšia, moderná s lákavými študijnými programami a dnes už aj plne diaľkovým programom,” vysvetľuje Raszyk. Práve online štúdium je jedným zo smerov, ktorým sa Unicorn University rozhodla vydať a ako prvá škola v Česku na to získala akreditáciu od Národného akreditačného úradu. „Tento krok je pre nás dôležitý, pretože našim poslaním je poskytovať jednoduchý prístup k vzdelávaniu a umožniť ľuďom študovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek,” komentuje Beránek. Tým sa otvára možnosť štúdia napríklad pre maminy na materskej alebo ľudí, ktorí sú zamestnaní a nemajú čas dochádzať do školy. Rozvrh je totiž možné zostaviť podľa vašich časových možností. „Snažíme sa vychádzať študentom v ústrety napríklad s víkendovými termínmi,” dopĺňa Beránek.

Unicorn University tiež podporuje spoluprácu so zahraničnými univerzitami a študentom umožňuje výmenné pobyty alebo možnosť absolvovať tzv. Double Degree program, vďaka ktorému môžete získať dva diplomy (od domácej a zahraničnej univerzity). „Všetkým, ktorí sa rozhodujú, čo ďalej po maturite, by som Unicorn University určite odporučil. Naučíte sa veľa, a naviac získate kontakty na celý život,” ukončuje Raszyk.