Demografia

Vysokoškolák, over si, či sa tvoj odbor otvorí aj v ďalšom roku

Obava je na mieste po vyhláseniach Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ), ktorá informovala o plánovanom rušení približne tisícky neperspektívnych študijných odborov. Rušenie by malo zasiahnuť všetky vysoké školy a všetky študijné programy, o ktoré je dlhodobo prejavovaný minimálny študentský záujem. Špeciálne čistky by sa mali udiať v odboroch cudzích menej populárnych jazykov. V odbore filológia je registrovaných …

číst více

Na Slovensku narastá podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí

Minuloročné Sčítanie obyvateľov a bytov 2021 (SODB 2021) prinieslo sondu do slovenského národa. Jedným výstupom z prieskumu je pozorovanie, že vzrástol podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí , ktorí tvoria 18,4% populácie. Celkovo ide o pozitívny trend. Väčšina populácie má však naďalej ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou. Vzrastajúci trend vysokoškolsky vzdelanej populácie za posledné tri desaťročia potvrdila aj Slovenská …

číst více