Konferencia

Konferencia zručnosti mládeže

Vedeli ste, že rok 2023 vyhlásila Európska komisia za Európsky rok zručnosti? A nebolo by to tématickejšie, pokiaľ by ho zahájilo niečo iné ako Konferencia zručnosti mládeže, ktorú organizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže a ktorá sa konala 22. februára 2023. Navyše bola konferencia záverečným podujatím Európskeho roku mládeže. Účastníci sa mohli tešiť na množstvo …

čítajte viac

Medzinárodná online konferencia 3xKaM

Študuješ pedagogický, psychologický alebo sociálny smer? Alebo sa o túto oblasť zaujímaš? Tak práve pre teba je Medzinárodná online konferencia 3xKaM, ktorú organizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Názov konferencie 3xKaM vychádza zo samotného zamerania na Kvalitu, Komunikáciu, Kompetencie a Multidisciplinaritu. Konferencia nie je určená len študentom týchto odborov, ale aj odborným a pedagogickým …

čítajte viac

V septembri sa uskutoční Národná konferencia mládežníckych parlamentov

Asociácia krajských rád mládeže (AKRAM) usporadúva v polovici septembra v Martine Národnú konferenciu mládežníckych parlamentov, mestských a obecných rád mládeže. AKRAM je organizácia združujúca krajské rady mládeže z celého Slovenska, a tak podporuje aktivity mladých ľudí a ich participáciu na spoločenskom dianí. Konferencia je určená členom už existujúcich mládežníckych parlamentov, členom mestských a obecných rád …

čítajte viac