Pedagogika

Platy učiteľov sa nezvyšujú, ba dokonca hrozí ich pokles

Nízke platové ohodnotenie učiteľských pozícií nie je na Slovensku ničím prekvapivým. I keď sa vedie neustála diskusia o ich zvyšovaní, podľa analytikov sa reálne platy učiteľov za minulý rok nezmenili. Podľa analýzy vývoja učiteľských platov v základných a stredných školách v roku 2021 Centra vzdelávacích analýz (CVA) v roku 2021 nedošlo k plošnému navýšeniu učiteľských tarifných platov,  no došlo …

číst více

Študentov čaká menej bifľovania a viac experimentov

Menej memorovania encyklopedického učiva, väčší dôraz na kritické myslenie, vyučovanie prírodných vied prostredníctvom bádania a experimentov, rozvoj komunikačných zručností a posilnenie finančnej gramotnosti. To všetko má byť podľa rezortu školstva implementované do slovenského vzdelávania vďaka trom reformným zákonom schváleným v minulom roku. Ide konkrétne o novely školského zákona, zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a novely zákona …

číst více

Žiaci dostanú slovo pri rozhodovaní o zmenách vo vzdelávaní

Novovzniknutý Žiacky poradný výbor sa po prvýkrát spoločne stretol na dvojdňovom zasadnutí, aby diskutoval o pripravovaných zmenách vo vzdelávaní, do ktorých budú môcť zasiahnuť svojimi pripomienkami. Žiacky poradný výbor (ŽPV), ktorý vznikol primárne ako poradný orgán Štátneho pedagogického ústavu a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, predstavuje pre Slovensko míľnik, nakoľko doteraz hlas žiakov nebol takýmto orgánom …

číst více