DiS

Diplomovaný špecialista; neakademická titul, ktorý svojim absolventom udeľujú vyššie odborné školy a konzervatória; možno ho teraz získať aj na väčšine vysokých škôl po absolvovaní dištančného špecializačného štúdia, v rámci tzv celoživotného vzdelávania. Související odkazy: Mgr. Bc