Doc.

Skratka pre docenta, vedeckú hodnosť vysokoškolského pedagóga, vyššia ako odborný asistent a nižšia ako profesor; z latinského docere – vyučovať; skratka doc. Umiestnená pred menom. Související odkazy: DiS