EUBA predlžuje termín na podávanie prihlášok do 22. apríla 2022

6. 4. 2022 | PR články

Ekonomická univerzita v Bratislave predlžuje termín na podávanie prihlášok na bakalárske štúdium do 22. apríla 2022.

PREČO ŠTUDOVAŤ NA EU V BRATISLAVE?

Ekonomická univerzita v Bratislave, medzi študentmi jednoducho nazývaná EUBA, je najvýznamnejšou univerzitou s ekonomickým zameraním na Slovensku. Jej sedem fakúlt, šesť v Bratislave a jedna v Košiciach, ti ponúka komplexné vzdelávanie v odboroch ekonómia a manažment, ako jediná na Slovensku

Na bakalárskom stupni štúdia je pre teba pripravených 15 študijných programov v slovenskom jazyku3 študijné programy v anglickom jazyku. Všetky sú ekonomického, manažérskeho, informatického a humanitného zamerania, takže si rozhodne máš z čoho vyberať.

ZAOSTRENÉ NA MEDZINÁRODNÚ KVALITU

EUBA sa v roku 2021 zaradila k 6 percentám škôl na svete so zameraním na ekonomické študijné programy, ktoré získali prestížnu akreditáciu AACSB. Je tak prvou slovenskou, prvou v rámci bývalého Československa a treťou univerzitou v rámci krajín V4, ktorá získala túto akreditáciu.

Ako budúci študent EUBA máš možnosť získať dvojitý diplom v študijných programoch vyučovaných v anglickom jazyku z univerzít vo Veľkej Británii, v Thajsku, v Českej republike, v Číne, v Lotyšsku, v Bulharsku, na Ukrajine, v Taliansku, vo Francúzsku a v Nemecku, ale aj spoločný diplom v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku s Právnickou fakultou UK v Bratislave. Okrem dvojitých diplomov je pre teba pripravených aj viac ako 150 odborných predmetov, ktoré sú vyučované v cudzích jazykoch (najmä v anglickom, nemeckom a francúzskom).

EUBA patrí v rámci veľmi obľúbeného programu Erasmus+ medzi 200 najlepších inštitúcii v rámci Európy v počte vyslaných študentov do zahraničia. Prostredníctvom študentskej mobility máš možnosť časť štúdia stráviť na prestížnej partnerskej univerzite v zahraničí. Nás teší aj vysoký záujem o EUBA zo strany zahraničných študentov, čo vytvára podnetné akademické prostredie. Ako študent tak budeš mať možnosť konfrontovať sa s rôznorodými názormi a kultúrnymi rozdielnosťami, čo ti pomôže lepšie spoznať svet.

NIELEN ŠTÚDIUM JE DÔLEŽITÉ

V rámci svojho voľného času počas štúdia, sa môžeš zapojiť do aktivít organizovaných študentmi na jednotlivých fakultách, ako sú tradičné podujatia Beánia EUBA, prestížny Bál študentov, Študentská kvapka krvi, Jarná univerzita, Majáles a mnohé iné. Ak si EKO pozitív budú ťa baviť zelené EKO aktivity, ako napr. výsadba zelene, príp. zveľaďovanie areálu univerzity. Ak si súťaživý typ zabavíš sa na rôznych športových a vedomostných súťažiach, ako sú UniBeh EUBA, Pohár rektora a ďalšie. Ak si športovo zameraný, univerzita ti počas štúdia ponúkne široké možnosti na šport vo Vysokoškolskom športovom klube Ekonóm alebo možnosť reprezentovať univerzitu vo vysokoškolskej lige v rôznych športoch.

ČO MÔŽEM ROBIŤ, KEĎ DOŠTUDUJEM

Ako absolvent Národohospodárskej fakulty, môžeš pôsobiť najmä v bankovej sfére, v inštitúciách finančného trhu, v medzinárodných finančných a poradenských inštitúciách, v investičných spoločnostiach a fondoch, v centrálnych orgánoch štátnej správy, ale aj ako odborník vo výskume a v médiách.

Ako absolvent Obchodnej fakulty, sa uplatníš ako vysokokvalifikovaný odborník v obchode, v marketingu, v zahraničnom obchode, v domácich a medzinárodných inštitúciách a tiež v podnikateľských subjektoch cestovného ruchu.

Ako absolvent Fakulty hospodárskej informatiky sa uplatníš ako ekonóm – informatik najmä vo výrobných a obchodných firmách, v bankách, poisťovniach, na burzách a pod., ako účtovník vo všetkých oblastiach podnikateľskej sféry i v štátnej správe.

Ako absolvent Fakulty podnikového manažmentu a Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach budeš využiteľný najmä pre manažérske funkcie v podnikoch, a to predovšetkým v oblasti finančného riadenia, či ekonomického znalectva.

Ako absolvent Fakulty medzinárodných vzťahov budeš patriť k najvyhľadávanejším absolventom univerzity a prax ocení najmä tvoje výborné jazykové znalosti ako aj odbornú pripravenosť z hľadiska medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie. Budeš špecialistom pre domáce, zahraničné a medzinárodné spoločnosti a tiež pre oblasť ekonomickej diplomacie na Slovensku a v zahraničí.

Ako absolvent Fakulty aplikovaných jazykov budeš mať široké uplatnenie na medzinárodnom pracovnom trhu. Uplatníš sa v štátnej správe, medzinárodných inštitúciách, nadnárodných spoločnostiach i domácich firmách.

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

Našim hlavným poslaním je pripraviť študentov-absolventov tak, aby sa po ukončení štúdia čo najlepšie uplatnili v praxi a nemali problém si nájsť pracovné miesto. Dôležité je, že nielen pre súčasnosť, ale aj pre budúce obdobie sú nevyhnutní kvalitní ekonómovia a manažéri. O našej kvalite v tejto oblasti svedčí aj každoročný rebríček spoločnosti Profesia, ktorý zisťuje úspešnosť absolventov univerzít na trhu práce za predchádzajúci kalendárny rok. Už šesť rokov po sebe je o absolventov EUBA najväčší záujem a teda naši absolventi patria medzi najžiadanejších na trhu práce. Medzi našimi absolventmi sú aj ministri financií, guvernéri NBS či vrcholoví predstavitelia a manažéri v rôznych finančných inštitúciách.

Aj tebe vieme poskytnúť kvalitné vzdelanie, ktoré ti umožní univerzálne uplatnenie na trhu práce a jeden z najvyšších priemerných absolventských platov. Zároveň si už počas štúdia vieš nájsť prácu, či stáž a vieš si týmto spôsobom zvýšiť svoju konkurenčnú výhodu do budúcnosti. Aj ty sa môžeš zaradiť medzi ekonomických lídrov, ktorých sme za 80 rokov vychovali viac ako 112 000.

ČO SI O EUBA MYSLIA TVOJI BUDÚCI KOLEGOVIA – ŠTUDENTI?

„Hlavným dôvodom prečo ma baví študovať na EUBA, je samotná obsahová náplň štúdia. Každý z mnou absolvovaných predmetov rozšíril môj vedomosti a komplexne prehĺbil moje ekonomické vzdelanie. Zároveň som obklopený širokým okruhom ľudí s podobným zameraním, čo poskytuje zaujímavé príležitosti vo forme spolupráce na rozličných projektoch a podobne. Univerzita tiež ponúka štipendiá, konferencie s odborníkmi a podnikateľmi a iné podujatia, ktoré mi umožňujú budovať sieť kontaktov a tým zvyšovať svoju uplatniteľnosť na trhu práce”, Tomáš – študent 2. ročníka.

„EUBA má dobré meno medzi slovenskými univerzitami, ponúka vysokú úroveň vzdelania a široké spektrum možností zamestnať sa. Motiváciou prečo študovať na EUBA, sú aj rebríčky univerzít, kde sa univerzita a jej jednotlivé fakulty umiestňujú na popredných priečkach. Spolu s možnosťami získania skúseností počas štúdia ponúka svojim absolventom výhodu na pracovnom trhu”, Viktória – študentka 5. ročníka.

„Ekonomická univerzita v Bratislave poskytuje mladým ľuďom široké spektrum NIELEN študijných možností a práve táto rozmanitosť sa mi páči. Človek má tak pod jednou strechou možnosť spoznať množstvo zaujímavých ľudí, ktorí majú rozdielne záujmy, skúsenosti a ciele, či už z pohľadu ich študijnej/profesijnej kariéry, ale aj z pohľadu mimoškolských aktivít. Vďaka takémuto prostrediu majú študenti EUBA príležitosť rozvíjať sa v rôznych smeroch, nadväzovať dôležité kontakty a hlavne je štúdium omnoho zaujímavejšie”, Michaela – študentka 3. ročníka.

Ak ťa EUBA zaujala a rozhodol si sa pre štúdium u nás, termín podania prihlášok 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) je stanovený na 22. apríla 2022. Podávanie prihlášok prebieha iba elektronicky. K prihláške nemusíš posielať životopis, potvrdenie od lekára, potvrdenie zo strednej školy a ani výpis známok.

My na EUBA veríme, že sa spoločne uvidíme v septembri 2022.

Ďalšie články k téme

Prípravné kurzy na EUBA

Prípravné kurzy na EUBA

Rozhodol/la si sa pre štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave a chceš sa pripraviť na prijímacie konanie? Ponúkame Ti možnosť absolvovať Prípravné kurzy z anglického jazyka, zo stredoškolskej matematiky a z ekonómie a ekonomiky. Využi Prípravné kurzy a prejdi cez prijímacie konanie s hlavou plnou vedomostí a minimom stresu. Staň  sa ďalšou súčasťou akademického sveta, …

číst více
STU urobila míľové kroky vpred

STU urobila míľové kroky vpred

Prečo študovať práve na Slovenskej technickej univerzite? Dôvodov je viacero. Technika a technológie sú motorom progresu a STU ich nielen vyučuje, ale aj vyvíja. Študenti sa priamo podieľajú na úspešných výskumných projektoch a diplom s pečiatkou STU má medzi zamestnávateľmi zvuk. Univerzita má ambiciózne plány vybudovať spolu s partnermi špičkový kampus, ktorý mladé talenty presvedčí zostať študovať na Slovensku, hovorí …

číst více
1. miesto v súťaži Inspireli Competition si odniesla Janka Jakubičková

1. miesto v súťaži Inspireli Competition si odniesla Janka Jakubičková

Inspireli Awards je najväčšia medzinárodná súťaž pre študentov architektúry, urbanizmu, krajinného a interiérového dizajnu. Jej 6. ročníka sa zúčastnilo viac ako 1300 súťažiacich z takmer 90 krajín. Súčasťou prestížnej Inspireli Awards je aj Inspireli Competition, pre tento ročník išlo o návrh Kampusu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – revitalizácia vnútrobloku. Víťazkou Inspireli Competition sa stala Janka Jakubičková, študentka študijného …

číst více